SolkompanietReferenserSjukhus i Trollhättan 1,632 MW

Solceller på mark

Västfastigheter

Västfastigheter

1-1 (1)

NÄL - sjukhuset som själva producerar el

Ett sjukhus som till stora delar försörjer sig själva med el, det hör inte till vanligheterna! NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, hade den visionen när de bestämde sig för att anlägga en solelpark. Där den nu ligger bredvid helikopterplattan är det begränsat vad som får lov att byggas eftersom det räknas som en inflygningszon. Dessutom har marken tidigare krävt ett stort jobb med kontinuerlig borttagning av sly. Parken är därför byggd på en bädd av grus för att förhindra ny växtlighet och panelerna är höjdanpassade för att inte påverka piloterna. 

Att detta är ett genomtänkt projekt är tydligt. För att maximera användningen av den egenproducerade elen har Västfastigheter, som äger marken, valt öst-västvända solpaneler. Normalt är solpaneler riktade mot söder. Genom att installera parken med solceller som "hustak" får sjukhuset en jämnare solelproduktion, istället för att få en stor energitopp mitt på dagen.

Anläggningen utanför Trollhättan är Västfastigheters största hittills. Under en solig sommardag kan den i praktiken generera el till hela NÄL.

Fakta om NÄL:s solcellspark

  • Den består av drygt 4 500 paneler
  • Täcker en yta av 9 000 kvadratmeter
  • Under ett år beräknas anläggningen producera 1 380 megawattimmar el, vilket motsvarar att förse 138 villor med eluppvärmning.

Läs mer om att bygga solceller på mark

Fakta om solelanläggningen

1-3