SolkompanietReferenserSolpark i Östersund 3 MW

Solceller på mark

Jämtkraft
Montering2

Östersund solpark - kraftfullt teamwork

För ett årtionde sedan var det få som trodde - än mindre satsade - på solel i Sverige. Under 2019 byggde Solkompaniet en av Sveriges nordligaste solelparker. Visst funkar det med solel i norr! Denna solklara satsning gjordes gemensamt av energibolaget Jämtkraft och det kommunala fastighetsbolaget Östersundshem. Totalt är parken på tre megawatt och består av 10 000 monokristallina moduler. Intresset för att vara med och äga en del av parken var enormt och andelarna sålde snabbt slut. För att kunna erbjuda fler att vara med i energiomställningen ser de nu över möjligheterna att bygga ut parken ytterligare. Läs mer om parken och hitta svar på en av de många spännande frågorna kring satsningen.

Den solel som parken producerar varje år räcker till att:

  • Köra ca 400 elbilar ett varv runt jorden
  • Förse 1000 lägenheter med el
  •  … och ger en klimatnytta på minst 54 000 ton koldioxid (räknat på 30 års livslängd, vilket antas som minimum för solcellsmoduler)

Jämtkraft kombinerade klimatnyttan med ett lärorikt och handfast nöje när de tog ut hela personalstyrkan på 400 personer under en medarbetardag i september 2019. Under ledning av bland annat Solkompaniet fick de både lära sig om solel och tillsammans installera parkens första 400 solcellsmoduler. Det kallar vi att bygga det hållbara samhället - på riktigt!

Läs om den soliga medarbetardagen här

Fakta om solelanläggningen

ÖstersundSolpark

Foto av Jämtkraft.

Montering
YES