SolkompanietReferenserSolelanläggning på etnografiska museet i Stockholm 82 kW

Solceller på tak

Etnografiska-1

Nästan osynliga solceller på Norra Djurgården

År 2011 var Etnografiska museet den första museibyggnaden i Stockholm som installerade solcellspaneler. Solcellsanläggningen minskar museets köpta el med drygt tio procent. Att investeringen var gynnsam för både ekonomi och miljö fanns det aldrig någon tvekan om från Statens Fastighetsverk, SFV, som äger byggnaden. Etnografiska museet har med sitt platta tak och soliga läge på Norra Djurgården väldigt goda förutsättningar för solceller. Det var redan 2009 som SFV började undersöka möjligheterna att installera på taket. De jobbar aktivt med hållbarhetsprojekt och långt innan solelboomen så ville de vara med att skapa en “ketchupeffekt” av solcellsanläggningar i Stockholm. Därför är Solkompaniet mycket glada över att samarbeta med en så drivande pionjär inom den svenska solelbranschen.

Solcellsanläggningen på Etnografiska museet täcker en yta om 560 kvadratmeter och de 340 solcellsmodulerna är nästintill osynliga i sitt läge på taket. Totalt kan anläggningen producera cirka 75 000 kilowattimmar solel på ett år.

Vill du att Solkompaniets erfarna konsulter ska titta på era möjligheter att installera solceller? Kontakta oss

Fakta om solelanläggningen

Etnografiska-2
Etnografiska-3