SolkompanietReferenserSolelanläggning i Västberga 250 kW

Solceller på tak

Widriksson_Logotyp

Vi fick mycket inspiration till solelanläggningen tack vare Solkompaniets satsning på ”Solelstaden Västberga” som syftade till att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm 2020."

Christel Grip, hållbarhetschef på Widriksson Logistik AB.

Västberga-1

Widriksson Logistik laddar sina elfordon med egen solel

Widriksson Logistik är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm, Västberga och i Göteborg som fokuserar på last mile-distribution, det vill säga den sista delen i transportledet. De transporterar bland annat vitvaror och möbler eller livsmedel och mediciner som har krav på temperatur samt hygienisk och varsam hantering, till privatpersoner, företag och organisationer.

De har satsat mycket på miljö- och hållbarhetsarbete och kör sedan flera år tillbaka enbart på förnybara bränslen som biogas, HVO och el – el som de nu producerar lokalt på deras tak och kan ladda deras elfordon med. Deras mål är att vara klimatpositiva år 2030 och ett delmål är att bli självförsörjande på el. De behöver därför se över hur de kan energieffektiversera sin verksamhet, och på sikt kan solelanläggningen behöva byggas ut.

– Om vi kan minska vår elförbrukning och på sikt bygga ut solelanläggningen något så bör vi kunna nå våra hållbarhetsmål. Vi fick mycket inspiration till solelanläggningen tack vare Solkompaniets satsning på ”Solelstaden Västberga” som syftade till att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm 2020. Den satsningen gav oss både inspiration och konkret hjälp för att investera i en solcellsanläggning. Jag upplever att samarbetet med Solkompaniet har fungerat mycket bra. För egen del är jag väldigt nöjd med den hjälp vi fick med allt förarbete med kalkyler, beslutsunderlag och ansökan av solcellsstöd, säger Christel Grip, hållbarhetschef på Widriksson Logistik.

Fakta om solelanläggningen

Västberga-2
Solceller-Widriksson-(1)
Västberga