SolkompanietReferenserSolpunkten i Kristianstad 4 MW

Solceller på mark

C4 Energi

Vi tror att den här solcellsparken kommer att stärka vår position som hållbarhetsföretag och samtidigt visa förbipasserande på E22:an att Kristianstad är på banan och satsar på miljövänlig teknik för att producera el.

Göran Thessén, CEO på C4 Energi

3

Sveriges lägsta punkt ger solel

När energibolaget C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land? Jo, det visade sig fungera alldeles utmärkt, trots sina 2,32 meter under havsnivån. Faktum är att förutsättningarna på dessa åtta hektar av sankmark tvärtom var som gjorda för ändamålet. Soltillgången är väldigt hög och marken (sankmark) är inte lämplig för vare sig bostäder eller åkermark.

- Vi tror att den här solcellsparken kommer att stärka vår position som hållbarhetsföretag och samtidigt visa förbipasserande på E22:an att Kristianstad är på banan och satsar på miljövänlig teknik för att producera el, säger Göran Thessén, CEO på C4 Energi.

Kristianstad visar upp att de satsar på hållbar energi

Solelparken, som är döpt till Solpunkten, är en av Sveriges största med sina fyra megawatt. Det innebär nästan 10 000 solpaneler som står i prydliga rader riktade mot solen. Den gröna elen som genereras används av de företag och privatpersoner i Kristianstad som väljer att vara en del i denna miljöomställning. Genom att teckna avtal med C4 Energi så kan de få 100% förnybar el.

Det blir mer och mer populärt med parker. På Solkompaniet driver vi just nu arbetet mot den Sveriges första gigawattpark, det kan du läsa mer om här.

1
4
2