SolkompanietReferenserSolvallen i Fellingsbro – Sveriges största agrivoltaiska solpark

Solceller på mark

linde-energi
Solvallen

Jordbruk och solbruk i kombination

Utanför Fellingsbro i Lindesbergs kommun har vi tillsammans med Linde Energi byggt en agrivoltaisk solpark som fått namnet Solvallen i Vässlingby. Det här är den andra solparken som Linde energi bygger och denna gång med agrivoltaisk teknik. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och elproduktion. På Solvallen kommer vertikala, dubbelsidiga solpaneler kombineras med odling av vall. 

Anläggningen är till ytan ca en hektar med 1 300 solpaneler och beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år.

Forskningsprojekt

Solvallen kommer även bli ett forskningsprojekt, Mälardalens Universitet har tillsammans med Linde Energi och Solkompaniet beviljats stöd av KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt. Syftet är att studera produktionen av solel, grödans avkastning och ekonomi.

- Kombinationen av odling och elproduktion har potential att ge en effektivare och lönsammare markanvändning, som kan öppna en mångmiljardmarknad för solkraft om konceptet blir framgångsrikt, säger Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet.

Fakta om solparken

Mer om projektet

Här kan du läsa mer om Linde energis första solpark Solhagen i Torphyttan.