SolkompanietReferenserAgrivoltaisk solpark i Västerås 34,7 kW

Solceller på mark

MDU logotyp

"Även om vi bara skulle använda motsvarande de knappa 5% av vår jordbruksmark som var i träda 2020 till agrivoltaiska system med vertikalt monterade moduler skulle det ge solel motsvarande ungefär en tredjedel av Sveriges nuvarande elanvändning."

Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet och expert på solcellssystem.

Kärrbo

Sveriges första agrivoltaiska solpark - jordbruk och solel i samexistens

Utanför Västerås, driver Ulf Andersson och hans familj Kärrbo Prästgård, som sedan försommaren 2021 har Sveriges första agrivoltaiska solelanläggning på sin gård. Det är första gången i Sverige ett så kallat agrivoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, både vad gäller solelproduktion och odling. I denna solpark kombineras odling av vall med produktion av solel, och projektet har blivit verklighet genom ett samarbete mellan bland annat Mälardalens universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Energimyndigheten och Solkompaniet. 

Historisk prästgård

Kärrbo Prästgård är en historisk prästgård med mångfald av växter, djur och människor. Här finns kor, får, hästar som betar eller utför ekosystemtjänster. Sedan en tid tillbaka finns även Sveriges första agrivoltaiska solelpark på gården, där man kombinerar odling av vall med produktion av solel.

Ulf Andersson, som är en av familjemedlemmarna som driver gården, är uppvuxen i en jordbrukarfamilj och visste tidigt att han ville arbeta med jordbruk. På gården använder man i möjligaste mån eldrivna fordon. 

- Det började med att jag ville tjäna mer pengar än när jag odlade spannmål. Jag ville bli miljonär och då kunde man inte bli det på spannmålsodling. Då sökte jag nya vägar och då kom det här med specialodlingar och grönsaker upp. Då började jag odla jordgubbar och grönsaker. Jag jobbade mot ICA här i Västerås, ungefär tio ICA-affärer. Då blev det oundvikliga att jag träffade en person som stod utmed vägen och ville köpa ett isbergshuvud, så frågade han ’Du, vad har du gjort med det här huvudet? För du har väl inte sprutat någonting på det här huvudet?' och det hade jag gjort. Jag visste inget annat.

Det var första gången Ulf träffade en kund med egna behov och önskemål och där föddes idén att skapa ett jordbruk i harmoni med naturen och som möter kundernas behov. För 30 år sedan slutade man helt med att använda bekämpningsmedel och handelsgödsel på gården. Både i världen och på gården betonar Ulf vikten av att se en helhet. Det är bättre både för den lokala miljön, människorna som bor där, plånboken och planeten. Det senaste tillskottet i att vara så hållbara som möjligt är att man etablerat en agrivoltaisk solelpark på gården.

- Det är fantastiskt, och nu har vi ju skördat första gången.

Vall är perfekt att odla mellan panelerna

Vall är Sveriges vanligaste fodergröda till djur och består främst av gräs, klöver och örter. När vallen skördats samlar man upp gräset i ensilage och fodret kan användas till djuren på vintern. Vallen kan också användas som en mellangröda eller avbrottsgröda i växtföljden. För att förbättra jorden, öka mullhalten och ge marken vila är vall perfekt att odla mellan panelerna. Samtidigt som vallen växer fungerar den som en gigantisk uppfångare av koldioxid från atmosfären. Odlingen minskar alltså halterna av koldioxid, vilket i sin tur hjälper till att bromsa uppvärmningen av klimatet.

- Spontant så är det en bra affär. De här panelerna som står här, de kommer inte försämra någon skörd. Om vi har ett torrår, då kommer skuggeffekten göra så att vi får mindre avdunstning och kanske bättre skörd, tack vare att de står och skuggar. Det är en sorts trygghet i det här att du har din försörjning av ström. Det är så bra det här. Det är helt fantastiskt.

Kärrbo-Prästgård
Kärrbo-Prästgård-3

Sveriges första Agrivoltaics Solelpark - Kärrbo Prästgård 

I juni 2021 besökte vi Ulf Andersson och hans familj på Kärrbo Prästgård för att bl.a. titta på deras agrivoltaics solelpark där de kombinerar odling av vall med produktion av solkraft. Det är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Energimyndigheten, Mälardalens universitet och Solkompaniet. Vill du veta mer om solceller på mark? Besök solcellerpamarken.se.