SolkompanietReferenserSolelanläggning på tak i Borås 5 MW

Solceller på tak

logicenters_logo

Vi har höga hållbarhetsmål och vi fortsätter att investera i hållbara lösningar så som i solceller."

Karin Sjövall, hållbarhetschef på Logicenters.

Borås-Solskenet

Ett av Nordens största soltak 2021, Borås

En yta bestående av cirka 35 000 kvadratmeter av solceller är nu driftsatt på hyresgästen Speed Groups logistikanläggning i Borås. Ytan motsvarar cirka 6,1 fotbollsplaner med närmare 15 000 solpaneler. Det är en av de största solelanläggningarna på tak i Norden, med en installerad effekt om fem megawatt. Bakom investeringen står fastighetsbolaget NREP:s logistikgren, Logicenters. Solelanläggningen leasas och används av Speed Group, som ett led i sitt mål om att vara CO2-neutrala 2025. Solkompaniet fick i uppdrag att projektera och installera anläggningen.

Karin Sjövall, hållbarhetschef på Logicenters.

- Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden och har totalt 2 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Vi har höga hållbarhetsmål och vi fortsätter att investera i hållbara lösningar så som i solceller. Vårt mål är bland annat att vara klimatneutrala till 2028, där en klimatneutral drift är en viktig hörnsten. Här ser vi behovet att bidra med grön lokalproducerad energi, i form av solceller. Men omställningen i stort går långsammare än vad som behövs för att samtidigt kunna hantera elektifieringen av samhället. Med en av Nordens största takanläggningar så hoppas vi att tillsammans med Speed Group inspirera fler aktörer att investera i solel.

Solskenet-i-Borås
Solskenet-helikopterlyft

Allt fler ser potentialen i att använda sina stora tak till att producera förnybar solel

I den här filmen får du följa med upp på hyresgästen Speed Groups tak i Borås, där fastighetsbolaget NREP:s logistikgren Logicenters med hjälp av oss på Solkompaniet har installerat en av Nordens största solelanläggningar på tak. Den tekniska förvaltningen av fastigheten står Fastighetsägarna Service för.

Ett av Nordens största soltak 2021, Borås 

Anläggningen driftsattes hösten 2021. Bakom investeringen står fastighetsbolaget NREP:s logistikgren, Logicenters. Solelanläggningen leasas och används av Speed Group, som ett led i sitt mål om att vara CO2-neutrala 2025. Solkompaniet fick i uppdrag att projektera och installera anläggningen.

Helikopter lyfter materialet till Nordens största soltak

En så här stor solelanläggning kräver mycket material. För att bland annat placera ut de närmare 14 000 solpanelerna tog vi hjälp av en helikopter som under två dagar gjorde ca 700 lyft.

- Det gjorde materiallyftet både tidseffektivt och bättre ur arbetsmiljösynpunkt, vilket ligger i linje med att vi vill vara den bästa arbetsplatsen i branschen, berättar Karin Ekh, ansvarig projektledare på Solkompaniet.