SolkompanietReferenserSolelanläggning vid Vänerns största hamnområde 254 kW

Solceller på tak

vh_BilderLogo_Vanerhamn_web
Karlstad-hamn-webb-2

Solel till Vänerns största hamnområde

Vänerhamn AB lyser upp magasinen med solenergi

Vänerhamn AB är en av Sveriges ledande hamnorganisationer och sköter alla Vänerns hamnar. Den största ligger i Karlstad där de har magasin som täcker en total yta av 74 000 kvadratmeter. På några av dessa tak har Solkompaniet under våren 2020 installerat moduler som genererar solel motsvarande energibehovet för:

  • Belysning i magasinen som de monterats på
  • Drift av elverktyg
  • Underhållsel för deras bogserbåtar, som löpande kräver bland annat uppvärmning

Martin Lindeskog, Teknisk chef på Vänerhamn AB, ser det som en välkommen investering som ligger i linje med deras hållbarhetspolicy. Han hoppas i framtiden att det kommer att tillämpas i fler av deras hamnområden:

- Vi behöver nu utvärdera det som gjorts i Karlstad. Först därefter lägger vi upp planerna för fortsättningen. Blir utfallet det vi tror och hoppas på ser vi inga hinder för att tillämpa tekniken även i övriga hamnar.

Installationen består av 761 moduler på en yta av 1300 kvadratmeter. Den kan generera över 240 000 kilowattimmar el varje år. Läs mer om projektet här.

Fakta om solelanläggningen

Karlstad-Hamn-webb-1
Karlstad-hamn-webb-3