SolkompanietServicetjänster – presentation
process-2

 

 

 

 

Service

En välskött anläggning levererar fem
procent bättre. Service lönar sig!

SolkompanietServicetjänster – presentation

Serviceavtal – det lönar sig

5% mer

En välskött anläggning levererar problemfritt och ökar intäkterna.

Avtal

Avtal tecknas för solelanläggning såväl som energilager. Solkompaniet är en komplett leverantör.

Optimering

Säkerhetsställ optimerad elproduktion och funktion.

Monitorering

Monitorering med larm & åtgärd.

Servicebesök

Planerade servicebesök med branschens utförligaste kontrollprotokoll.

Rapporter

Årlig rapport med nyckeltal och rekommendationer.

Garantier

Möjlighet till förlängda garantier på delar av anläggningen.

Tilläggstjänster

Besiktning, utvärdering, thermografering, skötsel av mark, snöröjning, mfl.

Balanstjänster
– extra inkomster

Svenska Kraftnät

Unika nätbalanseringstjänster.


För alla

Gäller solelanläggningar såväl som energilager.

Vi sköter allt

Ni får extra inkomster.


Svenska kraftnät

Eftermarknad
– vi hjälper er

Servicebesök
& reparationer

Utvärderingar och
kontrollbesiktningar

Flytt och
ombyggnationer

Specialuppdrag

Uppgraderingar
och expansion

Service

Läs mer om våra servicetjänster

Frekvensreglering

Grunden är att vi ska ha 50 hertz i vårt nät. Det drivs av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Går frekvensen över 50,1 hertz så stänger man av i vissa produktionstjänster för att få balans i nätet.

Servicetjänster

En solcellsanläggning sköter sig vanligtvis själv, men yttre faktorer kan påverka och har du flera anläggningar kan det vara bra att låta en expert se över dem.