SolkompanietKöp enbart material

Grossist - Sinfra

Tillsammans med IBC SOLAR kan ni gå en annan väg i er solelaffär

Grossistbolaget IBC SOLAR AB är en del av Solkompaniet.

Vårt erbjudande är en helhetslösning för projektering, materialförsörjning och försäljning av solelutrustning för aktörer som vill bygga eller redan bygger solelanläggningar. Vi erbjuder dessutom utbildning för lokala installationsbolag.

Redan idag hjälper vi energibolag runt om i Sverige i olika omfattning med sina solcellserbjudanden. IBC SOLAR är det flexibla grossistbolaget som hanterar allt från ABT06 till att endast leverera kvalitetssäkrat material, så att ni som energi- eller elhandelsbolag enkelt kan erbjuda solceller till era kunder.

Hör av dig så hjälper vi dig att sätta samman ert solcellserbjudande!

Ansvarig för IBC SOLAR AB

Samar Nath, säljchef – Linköping
070-243 67 66
samar.nath@ibcsolar.se

Varför ska jag välja IBC SOLAR?

Unikt med IBC SOLAR är det långtgående och ständigt kontinuerliga kvalitetssäkringsarbetet. För att bli godkänd leverantör kräver IBC SOLAR över ett år av kvalificering. Därefter följer IBC SOLAR DIN ISO 2859-1 utan undantag. Den här standarden är en stickprovskontroll vid mottagande av material, samma som fordons- och flygindustrin använder för att kontrollera sin materialleverantörer.

Genom att öppna samtliga ankommande containers och kontrollera en handfull individer både genom avancerade tester och visuellt, säkerställer vi att tillverkarna alltid skickar sina bästa exemplar till oss. Som global aktör aktör med lång erfarenhet har IBC SOLAR också ett starkt inflytande i tillverkningsleden.

Om IBC SOLAR

IBC SOLAR grundades 1982 i Bad Staffelstein, Tyskland. Nu finns bolaget representerat i mer än 30 länder på fyra olika kontinenter. Sedan år 2010 har IBC SOLAR levererat solceller till den svenska marknaden genom en exklusiv kund, Solkompaniet. År 2018 beslutade det internationella IBC SOLAR att starta försäljning direkt på den svenska marknaden. Satsningen görs i samarbete med Solkompaniet som är moderbolag till IBC SOLAR AB.