SolkompanietKonsult – Sinfra

Konsult - Sinfra

Alla större solelsatsningar bör inledas med en grundlig förstudie för att identifiera specifika förutsättningar. Våra erfarna konsulter har under många år genomfört lyckade förstudier, utredningar, skanningar av hela fastighetsbestånd och investeringsanalyser åt Sveriges största fastighetsägare.

Nu erbjuder vi SINFRA:s medlemmar ett dedikerat stöd och vägledning under hela processen, från inledande frågeställningar om solel, lagstiftning och investeringskalkyl till utformning av anläggning, upphandling fram till den första levererade kilowattimmen.

Ansvarig för konsulterna

Christer Oxelius, vd Solkompaniet Konsult - Stockholm
0732 - 75 96 50
christer.oxelius@solkompaniet.se

Dagskurs om solel på tak

Vi är flitigt anlitade som föreläsare, både för kortare och längre uppdrag. Visste du att vi även är talare på Aktuell Hållbarhets populära kurs? Endagskursen "Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär" ges två gånger per år. Välkommen till nästa tillfälle!

Våra kärnvärden är öppna, drivande och tillsammans. Genom att dela med oss av våra kunskaper, driver vi på utvecklingen och tillsammans med våra kunder kan vi se till att bygga det hållbara samhället - på riktigt.