Solceller på mark

Arrendera ut mark för en solelpark

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Ofta handlar intresset om att:

✓ Tjäna mer, en utökad inkomst, på marken.
✓ Skapa förutsättningar för öppna landskap och biologisk mångfald.
✓ Bidra till ett mer hållbart samhälle och värde för kommande generationer.

Så går det till

Vad tjänar du på att arrendera för solel?

 • En möjlighet att öka inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid.
 • Ersättning vid signering av avtal.
 • Engångsersättning efter 12 mån drift.
 • Ersättning årligen per hektar.
 • En komplett, hållbar lösning.
 • Tillgång till lokalproducerad och förnybar el.
 • Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser.
 • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.
 • Som markägare har du stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till.
 • Solelparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.
 • Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solelparken tas bort i slutet av arrende-perioden.

Äger du 40 ha eller mer?

Vi letar efter mark om 40 hektar eller mer. Äger du mark, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga en solelpark?

Kontakta våra markutvecklare här.

Vill du veta mer om vad solceller på mark kan betyda för dig som markägare? Läs mer här.

Referenser