SolkompanietSolel som tjänst – grön el till ett fast pris

Solel som tjänst

Producera grön el med solceller – utan att investera i en anläggning

Många företag vi träffar idag har ambitiösa hållbarhetsmål. Både företagen och deras kunder efterfrågar ett allt starkare fokus på hållbarhet och miljö. Dessutom påverkas företag av nya krav, regler och lagar gällande till exempel miljö, klimat och utsläppsrätter. Oavsett vilken bransch du verkar inom så är dessa frågor högst relevanta.

De flesta företag och kunder vi träffar har inte sin kärnverksamhet inom vare sig el eller energi, men är beroende av el för att kunna leverera sin produkt, sitt erbjudande eller sitt kundlöfte. Det behövs el till exempelvis belysning, datorer, fläktar, hissar och tillverkande maskiner.

Fortsätt med det ni kan bäst, med hållbar solenergi

Vi vill att våra kunder ska kunna fokusera på det de är bäst på, nämligen sin kärnverksamhet, samtidigt som de får alla fördelar som solel ger.

Därför har vi på Solkompaniet tillsammans med Rabbalshede Kraft tagit fram ett erbjudande där ni som företag på ett enkelt och smidigt sätt kan producera egen grön el via solceller på ert tak, utan att behöva göra investeringen eller sköta service och underhåll av solelanläggningen.

Vi kallar det ”Solel som tjänst”.

  • Solel som tjänst är ett aktivt och konkret val från er sida när det gäller ert hållbarhetsarbete. Det innebär att ni får ett fast pris på elen samtidigt som ni får garanterad och lokalproducerad solel. Solel som tjänst framtidssäkrar helt enkelt ert företag, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

Solel som tjänst – grön el till ett fast pris

Med “Solel som tjänst” gör ni ett konkret och aktivt val som stöttar ert hållbarhetsarbete och säkerställer tillgång till förnybar solel till ett fast och lågt pris utan att ni behöver investera i eller ta hand om anläggningen.

Det innebär att ni som företag får kontroll över era elkostnader över lång tid. Ni tecknar ett avtal på solel som sträcker sig över 10–20 år med ett fast pris och Rabbalshede Kraft äger anläggningen på ert tak under avtalstiden. Solkompaniet både bygger anläggningen samt sköter service och underhåll av denna. När avtalstiden är slut kan ni välja att antingen köpa anläggningen för ett förutbestämt pris alternativ låta Rabbalshede Kraft fortsätta att äga anläggningen och istället teckna ett nytt elhandelsavtal.

Allt ingår i “Solel som tjänst”.

  • Solel som tjänst passar er som vill få grön solel från en solelanläggning på ert tak till ett lågt och fast kilowattpris utan att behöva binda kapital. Genom att priset för tjänsten är fast under avtalstiden framtidssäkrar ni dessutom den delen av era elkostnader samtidigt som ni bidrar till att bygga ett hållbart samhälle.  Ni får alla fördelar som en solelanläggning ger utan att behöva tänka på finansiering, service, underhåll och drift. Detta tar vi på Solkompaniet och Rabbalshede Kraft hand om, så att ni som företag istället kan fokusera på er kärnverksamhet. En smidig och enkel lösning för alla, säger Mikael Millerlei, affärsutvecklare på Solkompaniet.

Så går det till

Solel som tjänst är en PPA-lösning (Power Purchase Agreement) som framtidssäkrar era elkostnader. Här kommer en kort förklaring till hur vårt erbjudande fungerar.

1 – Offert

Solkompaniet erbjuder er som kund en PPA-offert. I denna anges priset uttryckt i SEK/kWh för den el som kommer ifrån solelanläggningen. Priset ligger fast under hela avtalets längd. Ni som kund får också möjlighet att välja på tre avtalslängder; 10, 15 eller 20 år. Längre avtalslängd ger ett lägre PPA-pris.

2 – Avtal

Rabbalshede Kraft finansierar det hela och tecknar samtidigt två avtal med er som kund; ett elhandelsavtal som reglerar PPA-pris och avtalslängd, samt ett nyttjanderättsavtal, vilket reglerar tiden som fastighetsägaren upplåter sitt tak för solelanläggningen. Tidsramen i nyttjanderättsavtalet är satt till att motsvara solelanläggningens livslängd, vanligtvis 30 år.

3 – Ta del av förnybar solel

Om ni som kund vill köpa loss anläggningen från Rabbalshede Kraft i förväg går detta att göra. Priserna står i avtalet. Om ni istället väntar tills elhandelsavtalet gått ut, så får ni möjlighet att köpa loss anläggningen för ett förutbestämt pris och därefter driva och sköta anläggningen i egen regi, alternativ låta Rabbalshede Kraft fortsätta att äga anläggningen och i stället teckna ett nytt elhandelsavtal. I detta nya avtal erhåller ni en rabatt på ert tidigare PPA-pris.

Solel som tjänst, Solkompaniet

Producera grön el med solceller utan att investera i en anläggning

Solel som tjänst passar er som vill få grön solel från en solelanläggning på ert tak till ett lågt och fast kilowattpris utan att behöva binda kapital.

Medverkande: Mikael Millerlei, affärsutvecklare på Solkompaniet och Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft

Detta passar er som vill

  • Framtidssäkra era elkostnader
  • Producera och köpa egen grön el
  • Undvika att binda upp kapital i en solelanläggning
  • Få ett fast kWh-pris i 10-20 år
  • Sänka era elkostnader, oftast direkt
  • Bidra till ett hållbart samhälle
  • Få fördelarna från en solelanläggning utan att behöva tänka på varken, finansiering, drift, service eller underhåll av anläggningen.
  • Ladda ned produktblad (PDF) här

Har du en fråga?

Berätta för oss om dina solkraftsplaner så hjälper vi dig från start till mål.

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta en expert

Mikael Millerlei är produktansvarig och kan hjälpa dig framåt i dina planer.

Mikael-Millerlei

Mikael Millerlei

Affärsutvecklare & produktansvarig

mikael.millerlei@solkompaniet.se

072 – 206 28 82