SolkompanietSolel som tjänst – skapa besparingar och klimatnytta från dag ett

Solel som tjänst

Skapa besparingar och klimatnytta från dag ett

Med solel som tjänst kan ni producera solel utan att binda kapital. Ni upplåter ert tak till oss och köper den solel som anläggningen producerar till ett fast kWh-pris, som ofta ligger betydligt lägre än ert nuvarande elpris. När avtalstiden löpt ut kan ni välja att förlänga avtalet eller att köpa ut anläggningen.

Solel som tjänst passar er som vill

 • Producera egen grön el utan att binda kapital i en solelanläggning
 • Sänka era totala elkostnader
 • Framtidssäkra ert elpris i 10 – 20 år till ett fast kWh-pris
 • Slippa tänka på service och underhåll av en solelanläggning

Ett samarbete med Rabbalshede Kraft

Solel som tjänst är ett samarbete mellan Solkompaniet och Rabbalshede Kraft, där Solkompaniet bygger en anläggning tillsammans med Rabbalshede Kraft som också finansierar, äger och underhåller anläggningen.

1

Så går det till

1.

Solkompaniet erbjuder er en PPA-offert (Power Purchase Agreement). Här anges ett fast pris uttryckt i SEK/kWh för den el som kommer ifrån solelanläggningen. Ni får möjlighet att välja på tre avtalslängder; 10, 15 eller 20 år.

2.

Rabbalshede Kraft är finansiär och tecknar samtidigt två avtal med er; ett elhandelsavtal som reglerar PPA-pris och avtalslängd, samt ett nyttjanderättsavtal. Tidsramen i nyttjanderättsavtalet är satt till att motsvara solelanläggningens livslängd, vanligtvis 30 år.

3.

Ni kan köpa loss anläggningen från Rabbalshede Kraft i förväg, eller vänta tills elhandelsavtalet gått ut. Då får ni möjlighet att köpa loss anläggningen till ett förutbestämt pris och därefter driva och sköta anläggningen i egen regi, alternativt låta Rabbalshede Kraft fortsätta att äga anläggningen och istället teckna ett nytt elhandelsavtal. I det nya avtalet erhåller ni en rabatt på ert tidigare PPA-pris.

Om oss

Rabbalshede Kraft

Vi kraftsamlar för en förnybar framtid

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och
lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar.

Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till
förvaltningstjänster.

 • Grundades 2005
 • Kontor i Rabbalshede, Göteborg och Stockholm
 • 33 medarbetare 
 • Investerat närmare 4 MDSEK i förnybar energi
 • Vi har stor närvaro i södra Sverige

Läs mer: https://www.rabbalshedekraft.se/

Kontakta Rabbalshede Kraft
Rabbalshede

Peter Wesslau
VD, Rabbalshede Kraft

070-366 61 15
peter.wesslau@rabbalshedekraft.se

 

Rabbalshede Kraft
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
Tel. 0525-197 00
E-post: info@rabbalshedekraft.se

Solkompaniet

Vi bygger det hållbara samhället – på riktigt

Solkompaniet är ett syftesdrivet bolag som sedan tidigt 2000-tal sett användningen av solel som en självklarhet. Vi driver på utbyggnaden av smarta och kvalitativa system som skapar nytta för våra kunder. Idag kommer endast 1 procent av Sveriges elproduktion från solen. Vårt mål är att 10 procent av Sveriges el ska komma från solen år 2030. Vi fortsätter därför att växa och har som målsättning att bygga Sveriges första solelpark med 1 gigawatt i installerad effekt.

 • Grundades 2010
 • Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Västerås
 • 170 medarbetare
 • Sveriges största soltak 2021
 • Sveriges första nollenergihotell 2021

Läs mer: https://solkompaniet.se/

Kontakta Solkompaniet
Mikael

Mikael Millerlei
Affärsutvecklare, Solkompaniet

072 – 206 28 82
mikael.millerlei@solkompaniet.se

 

Solkompaniet
Bolmensvägen 43
120 50 Årsta, Stockholm
Tel: 08-400 267 50
E-post: info@solkompaniet.se