SolkompanietSolelskolan – Introduktionsutbildning distans

Introduktionsutbildning distans

Solelskolan - Introduktionsutbildning distans

Solelskolan erbjuder en rad olika utbildningar inom solel. Här nedan kan läsa om vår introduktionsutbildning på distans. De flesta medarbetare i solcellsbranschen är idag helt outbildade och lär sig samtidigt som de arbetar, vilket borgar för en hel del misstag och risker, speciellt i takt med att marknaden växer explosionsartat.

Solelskolan är idag landets största utbildare inom solceller med ett 40-tal olika kurser och 500 elever per år i allt från projektering, projektledning och montage. Vår målsättning är att säkerställa en lägstanivå i branschen med fokus på regelverk och säkerhet. Bl.a. genom nära samarbete med Länsförsäkringar, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket samt AFRY Slutbesiktning.

solelskolan kurs

Introduktionsutbildning - 5 dagar distans

Vår 5-dagarskurs på distans är sedan tre år tillbaka vår populäraste utbildning. Det är en gedigen introduktion till bransch och hantverk vilket ger en bra överblick med fokus på regelverk och säkerhet. Utbildningen går bl.a. igenom omvärldsanalys av solel, förnyelsebar energiteknik, solcellsteknik, solelmarknaden i Sverige, solcellsystemets komponenter, modulkunskap, växelriktarval, FMS, CWL, EMC, BIPV, BLM, BLS, agrivoltaics, solelparker, kommande regeländringar, polseparering, ballast, DC/AC, solkartor, snö- och vindlast, ID06, skyddsutrustning, lyft, slutbesiktning, olika montagesystem och installationsmetoder, ritningsläsning, säkra genomföringar, installationsverktyg, installationssamordning och turordning i ett montage, fallskydd och säkert takarbete, ellära och elsäkerhet, kontaktering och strängdragning samt direktiv från Arbetsmiljöverket, Boverket och Elsäkerhetsverket.

Nästa kurstillfälle: 8-12/4 samt 15-19/4

Kursmoment
  • Säkert Takarbete och Fallskyddscertifiering
  • Safe Construction Training (obligatorisk på alla större arbetsplatser)
  • Solkompaniets kompetenskortsprov för del av egenkontrollprogram av DC-installationer på upp till 1500V
  • Förberedande kurs för solcellsmontörscertifiering (vilken sker digitalt hos SSE)

Under kursen gästar diverse professionella aktörer för att berätta om sin vardag i solcellsbranschen och vi besöker även en solcellsinstallation live (via Zoom) där kursdeltagaren kan samtala direkt med montören på plats.

Kursen kräver inga förkunskaper, däremot en stabil internetuppkoppling samt dator med kamera på. Allt studiematerial är inkluderat.

Kursen är lärarledd på distans (Zoom och Google Classroom) 08.00-16.00 vardagar.

Kostnad är 25 000 kr ex. moms per deltagare. Bra att anmäla sig omgående då platserna är begränsade. För anmälan mejla oss på solelskolan@solkompaniet.se

Vi har utmärkta relationer med branschaktörer över hela landet och bidrar gärna med kontakter efter avslutad kurs. Både vad gäller praktikplats, anställning eller installationsuppdrag.

Varmt välkommen in i framtiden!

För anmälan mejla oss

Hör av dig till Solelskolan

Mejla Solelskolan