Tjänster

Genom att vara experter på solceller och laddinfrastruktur hjälper vi till att bygga det hållbara samhället. Vår kompetens sträcker sig längs hela kedjan: från tidiga förstudier och strategier, till det ögonblick då den färdiga solcellsanläggningen eller laddstolpen levererar sin första kilowattimme.

Vår ambition är att driva utvecklingen framåt. Därför deltar vi i flera forskningsprojekt som sporrar oss att ligga i framkant, bland annat på uppdrag av Energimyndigheten och Energiforsk. Samtidigt försöker vi sprida vetskapen om att morgondagens lösningar redan är här. Både solceller och elbilar är väl beprövad teknik, med många år på nacken, och vi brinner för att hjälpa till med gedigna lösningar, som fungerar både idag och i framtiden. Det är så vi bygger det hållbara samhället.

Solceller

Vi bygger allt från små villasystem till stora solcellsparker, runt om i hela Sverige.

Laddinfrastruktur

Elbilen står inför sitt stora genomslag. Vi hjälper till att planera och bygga laddinfrastrukturen.

Konsulttjänster

Solkompaniets konsulter ger rådgivning och stöd kring det mesta som rör solceller och elbilar.
Forskning och utveckling

Forskning och utveckling 

Tillsammans med pionjärer utforskar vi hållbara lösningar och affärsmodeller.

Politik och regelverk

Vi ger rådgivning kring dagens lagstiftning och påverkar politiken för bättre framtida regelverk.

Tilläggstjänster

Elcertifikat? Visualisering? Vi erbjuder smarta lösningar för både stora och små anläggningar.