SolkompanietTjänster

Från planering till installation och service 

Våra experter projekterar, installerar och underhåller större solelanläggningar på tak och stora solparker för företag, fastighetsägare och markägare runt om i Sverige.

Låt oss hjälpa dig genom hela processen; från tidiga förstudier och strategier, till att den färdiga solcellsanläggningen levererar sin första kilowattimme och under alla år med solelproduktion.

200 st

experter inom solel och lagring.

1200 st

projekt är en bra början.

350 MW

installerad effekt samt pipeline 2022.

Våra tjänster

Solar parks

Solar parks become more efficient and profitable with each passing year. Solkompaniet is the market leader in solar cells and can help you...

Solparker

Solcellsparker blir effektivare och lönsammare för varje år som går. Solkompaniet är marknadsledande inom solceller och kan hjälpa er geno...

Solceller på tak

Allt fler ser potentialen i att använda sina stora tak till att producera förnybar solel.

Batterier

Solen lyser dagtid. Spara därför solelen du producerar lokalt i ett batteri. De senaste åren har marknaden för energilagring utvecklats kr...

Balanstjänster

Grunden är att vi ska ha 50 hertz i vårt nät. Det drivs av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Går frekvensen över 50,1 hertz...

Solelgrossist

Solkompaniets dotterbolag IBC SOLAR är en komplett solelgrossist som erbjuder solelinstallatörer och energibolag kvalitetssäkrade produkter.

Servicetjänster

En solcellsanläggning sköter sig vanligtvis själv, men yttre faktorer kan påverka och har du flera anläggningar kan det vara bra att låta...

Utbildning

Solelskolan är Solkompaniets utbildningsplattform. Solelbranschen växer och därmed även utbildningsbehovet. Solelskolan utbildar morgondag...

Solcellsfasader

Genom att klä in delar av en fasad med solceller skapar man en yta som fångar upp och tar vara på solens energi. Fasadsystem är bara i bör...

Lutande tak

För en riktigt hög elproduktion bör du installera solpaneler på lutande tak i söderläge. Tak som lutar åt öster och väster fördelar solele...

Platta tak

Solceller och solpaneler på platta tak är optimalt för solelproduktion. Vi på Solkompaniet är ledande inom solceller och kan hjälpa er gen...

Energilager med batterier

Stötta det lokala elnätet och skapa lönsamhet

Spara solelen du producerar lokalt i ett energilager och skapa lönsamhet genom att stötta upp det lokala elnätet genom frekvensreglering. De senaste åren har marknaden för energilagring utvecklats kraftigt. Även växelriktarna som pratar med batterierna har blivit både smartare och effektivare, vilket gör att det numera är möjligt att göra val om vad den lagrade elen ska kunna användas till.

Läs mer om batterier för företag

Hållbarhet-1

Hållbarhet i alla led

När våra grundare forskade och började arbeta med solenergi 2002 var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. 2010 grundades Solkompaniet med ambitionen om att vara med och bygga det hållbara samhället på riktigt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Extra stolta är vi över att vara med och driva utvecklingen av agrivoltaics; att kombinera jordbruk och solbruk. Att kunna skörda dubbelt ökar produktiviteten för lantbruket och har dessutom glädjande positiva effekter för biodiversiteten då artrikedomen gynnas av komplexiteten med refuger och tillkommande skuggor.

Axel Alm, vd på Solkompaniet

+

Har du en lämplig yta för att sätta upp solceller?

Eller vill du ta hjälp av oss att bedöma det? Oavsett hur långt du kommit i dina solkraftsplaner så är du välkommen att ta kontakt med oss om du är markägare, fastighetsägare eller företag.

Kontakta Solkompaniets experter