Tjänster

Vi hjälper dig med din solcellsanläggning

– från planering till installation och service

Genom att vara experter på solceller, batterilagring och laddinfrastruktur hjälper vi till att bygga det hållbara samhället. Vår kompetens sträcker sig längs hela kedjan. Från tidiga förstudier och strategier, till det ögonblick då den färdiga solcellsanläggningen levererar sin första kilowattimme och under alla åren med solelproduktion.

Framtidens lösningar inom solceller, lagring och laddinfrastruktur

Vår ambition är att driva utvecklingen av solenergi framåt. Därför deltar vi i flera forskningsprojekt som sporrar oss att ligga i framkant, bland annat på uppdrag av Energimyndigheten och Energiforsk. Samtidigt försöker vi sprida vetskapen om att morgondagens lösningar redan är här. Både solceller och elbilar är väl beprövad teknik, med många år på nacken, och vi brinner för att hjälpa till med gedigna lösningar, som fungerar både idag och i framtiden. Det är så vi bygger det hållbara samhället.

Solceller

Solceller

Vi bygger framförallt större solcellsanläggningar på tak och stora solelparker för företag och fastighetsägare, runt om i hela Sverige.
Laddinfrastruktur

Laddplatser

Antalet elbilar ökar kraftigt. Framtidssäkra din fastighet redan idag. Vi hjälper gärna till att planera laddinfrastrukturen.
Konsulttjänster solceller

Konsulttjänster

Solkompaniets erfarna konsulter ger rådgivning och stöd kring det mesta som rör solel och energilagring.
forskning utveckling solceller

Forskning och utveckling 

Tillsammans med pionjärer utforskar vi hållbara lösningar och affärsmodeller.
regelverk solceller

Politik och regelverk

Vi ger rådgivning kring dagens lagstiftning om solceller och påverkar för ännu bättre villkor för kundägd solel.
Service solceller

Service av solceller

Vi utför service på solcellsanläggningar. Låt våra kunniga experter se över din anläggning. Vi hjälper dig med alla dina frågor!