SolkompanietTjänsterFrekvensreglering

Balans- och frekvensreglering

Balanstjänster för er solcellsanläggning och energilager

 

Balans- och frekvenstjänster är en tjänst som Solkompaniet tillsammans med Svenska Kraftnät erbjuder. Tjänsten syftar till att stabilisera det svenska kraftnätet. Grunden är att vi skall ha ett stabilt 50 hertz nät.

Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är frekvensen för hög så stänger man av vissa produktionstjänster för att återfå balans i nätet. Är frekvensen för låg så matar man ut reserver för att skapa balans i nätet.

img-1880-stående
Solpark Skurup Foto Alight

Så här fungerar balans- och frekvensreglering

 

Solkompaniet installerar en utrustning som mäter frekvensen på er solelanläggning och/eller energilager. Svenska Kraftnät har sedan tillåtelse (efter upprättat avtal och fullmakt med Solkompaniet) att minska produktionen när det råder ett energiöverskott i nätet. Det vill säga, Svenska Kraftnät stänger av solcellsanläggningen någon minut.

Det produktionsbortfall som uppstår beräknas vara mindre än en promille av anläggningens årliga produktion. Ni får betalt för att er anläggning ingår i stödtjänsten; oavsett om Svenska Kraftnät nyttjar möjligheten eller ej. Det eventuella produktionsbortfallet är försumbart jämfört med intäkten ni erhåller. 

Hur lönsamt är det?

 

Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga är det normalt lönsamt redan första året.

Solkompaniet löser hela kedjan åt er. Vi hanterar hårdvaran, installationen, avtalen samt utbetalningen så att det blir enkelt för er. Tjänsten riktar sig till er som äger en solelanläggning och/eller ett energilager. Det spelar ingen roll hur stor eller liten anläggningen är, alla kan teckna tjänsten. Det blir dock en snabbare avkastning på lite större anläggningar.

Fotografering åt Solkompaniet
+

Kontakta oss

Vill du tjäna mer pengar på din solcellsanläggning? Läs mer balanstjänster. Vill du ha solcellshjälp? Är du osäker på om din anläggning presterar som den ska? Eller vill du visa hur mycket din solcellsanläggning producerar? Vi hjälper dig gärna. 

Kontakta våra experter >>

Vanliga frågor

Varför ska jag välja Solkompaniet?
Vårt koncept vad gäller stöd- och balanstjänster är att det skall vara enkelt för er som kund. Vi tar hand om allt från kontrakt, avtal, hårdvara, mjukvara, installation, driftstart och utbetalning av ersättning. Dessutom erbjuder vi ett par unika stöd- och balanstjänster. Solkompaniet är i särklass den största leverantören av solcellsanläggningar för fastighet och park.…...
Kommer intäkterna att minska med tiden?
Det är en ganska komplex fråga att besvara, men vi tror inte det. Obalanser i kraftnätet spås öka ju fler förnybara energikällor vi har, det vill säga ju fler solelanläggningar och vindkraftverk vi har desto större är behovet av balanstjänster. Man tror snarare att intäkterna för de som har tjänsten kommer att öka....
Vad är balanstjänster?
Grunden är att vi i Sverige vill ha ett stabilt 50 hertz elnät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är produktionen för hög ökar frekvensen i nätet och likaså om produktionen är för låg så minskar frekvensen. För att kunna lokalt balansera nätfrekvensen så måste Svenska Kraftnät kunna styra produktionsanläggningar.…...
Hur tecknar man denna tjänst?
Från första kontakt till installation tar vanligtvis några veckor. Installationen tar cirka 1 dag att genomföra. Det administrativa tar mest tid, men det är inget som ni behöver bekymra er om. Det tar vi hand om. Så här ser processen ut: Dialog: Förutsättningslös dialog. Har ni en solelanläggning så kan ni kontakta oss för att…...
Hur lönsamt är balanstjänster?
Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga kan…...
Varför ska jag gå med i detta?
Det finns många som drivs av att vilja bidra till omställningen i samhället. Genom att använda sig av stöd- och balanstjänster, bidrar ni till att det blir mindre svängningar i elnätet och därmed ett stabilare kräftnät i Sverige. Detta är en viktig del i att driva omställningen i samhället. Dessutom är det ett smart sätt…...