Energilager till företag

Energilager med batterier - lagra elen från solceller

 

Energilager med batterier, även kallat "batterilager" eller "solcellsbatteri", innebär att ni kan lagra den förnybara solelen ni producerar i till exempel en solpark eller på en fastighets tak, lokalt i ett batteri. Genom att stötta upp det lokala elnätet via frekvensreglering kan ni tjäna pengar och bidra till en mer stabil och förnybar elmix.

De senaste åren har marknaden för energilager med batteri utvecklats kraftigt. Även växelriktarna som pratar med energilagren har blivit både smartare och effektivare, vilket gör att det numera är möjligt att göra val om vad den lagrade elen ska kunna användas till.

solkompaniet-stående
Fotografering åt Solkompaniet

Energilager med batteri

 

Idag är det en bra affär titta på energilager med batteri till din fastighet om du till exempel har punktvisa höga effektlaster. Vår kund Mölndal Energi har en skola där de drar igång köket klockan 11.30 varje vardag. Med ett energilager kommer de nu att kapa sina effekttoppar och kan därigenom sänka sitt effektabonnemang.

För den enskilda byggnaden kan ett energilager med batteri ge flera olika värdeskapande funktioner: (1) Effektoppskapning, (2) Stödtjänster, (3) Ökad egenanvändning av solel, (4) Arbitrage på elhandel, (5) Reservkraft vid elavbrott, (6) Utrymme att minska huvudsäkringens storlek.

Varför ska ert företag investera i batterier?

 

Att lagra el från solceller i ett batteri kan vara fördelaktigt både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Energilager med batteri byggs ofta för att man ska kunna spara överskottet av el som produceras, för att kunna använda det vid ett underskott av el.

Med lagrad energi i ett batteri kan du spara den överskottsel som produceras och använda när elförbrukningen är som högst. På så sätt säkrar du tillgången till förnybar el och påverkas inte av marknadens elpriser.

varberg norra kvadrat

På bilden ser du solparken Varberg Norra där närmare 9 000 bifacial solpaneler installerats.

house-of-choice-4-kvadrat

Stöd för det gemensamma elnätet

 

Om förutsättningarna är rätt så kan man vara ansluten till Svenska Kraftnät och få en ekonomisk ersättning om ni väljer att vara med och stötta det gemensamma elnätet vid behov. Solkompaniet har varit aktiva på denna marknaden länge (FCR-D upp med energilager). Tjänsten riktar sig till dig som äger en solelanläggning eller ett energilager med batteri. Läs mer om tjänsten här.

Batterierna som kan lagra solel har blivit mer kompakta och tar därigenom mindre plats. Kvaliteten har förbättrats och det är nu möjligt att koppla på olika typer av batterier (batterikemier) till växelriktarna, och i tillägg till det – priserna har sjunkit. 

+

Kontakta oss

Vi installerar energilager i kommersiella fastigheter med elanslutning över 2 MW. Vi installerar över hela Sverige, kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Jag är intresserad av energilager till min kommersiella fastighet >>

Vanliga frågor

Kan solel lagras?
Ja, solel kan lagras i ett batteri. Läs mer om energilagring här ...
Hur tecknar man denna tjänst?
Från första kontakt till installation tar vanligtvis några veckor. Installationen tar cirka 1 dag att genomföra. Det administrativa tar mest tid, men det är inget som ni behöver bekymra er om. Det tar vi hand om. Så här ser processen ut: Dialog: Förutsättningslös dialog. Har ni en solelanläggning så kan ni kontakta oss för att…...
Hur lönsamt är balanstjänster?
Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga kan…...
Varför ska jag välja Solkompaniet?
Vårt koncept vad gäller stöd- och balanstjänster är att det skall vara enkelt för er som kund. Vi tar hand om allt från kontrakt, avtal, hårdvara, mjukvara, installation, driftstart och utbetalning av ersättning. Dessutom erbjuder vi ett par unika stöd- och balanstjänster. Solkompaniet är i särklass den största leverantören av solcellsanläggningar för fastighet och park.…...
Kommer intäkterna att minska med tiden?
Det är en ganska komplex fråga att besvara, men vi tror inte det. Obalanser i kraftnätet spås öka ju fler förnybara energikällor vi har, det vill säga ju fler solelanläggningar och vindkraftverk vi har desto större är behovet av balanstjänster. Man tror snarare att intäkterna för de som har tjänsten kommer att öka....
Vad är balanstjänster?
Grunden är att vi i Sverige vill ha ett stabilt 50 hertz elnät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är produktionen för hög ökar frekvensen i nätet och likaså om produktionen är för låg så minskar frekvensen. För att kunna lokalt balansera nätfrekvensen så måste Svenska Kraftnät kunna styra produktionsanläggningar.…...