Batterilager

Energilagring i form av batterilager

Solen lyser dagtid. Spara därför solelen du producerar lokalt i ett batterilager. De senaste åren har marknaden för energilagring utvecklats kraftigt. Och även växelriktarna som pratar med batterilagren har blivit både smartare och effektivare, vilket gör att det numera är möjligt att göra val om vad den lagrade elen ska kunna användas till.

Idag är det en bra affär titta på batterilager till din fastighet om du till exempel har punktvisa höga effektlaster. Vår kund Mölndal Energi har en skola där de drar igång köket klockan 11.30 varje vardag. Med ett batterilager kommer de nu att kapa sina effekttoppar och kan därigenom sänka sitt effektabonnemang.

Utvecklingen kring batterilager har gått framåt

Batterierna som kan lagra solel har blivit mer kompakta och tar därigenom mindre plats. Kvaliteten har förbättrats och det är nu möjligt att koppla på olika typer av batterier (batterikemier) till växelriktarna. Och i tillägg till det – priserna har sjunkit!

Framtidssäkra din fastighet med batterilager

Vi på Solkompaniet utvärderar kontinuerligt marknadens produkter för att alltid kunna erbjuda ditt företag, fastighet eller bostadsrättsförening en optimal helhetslösning. Hör av dig till våra konsulter så hjälper vi dig gärna att utreda möjligheterna.

Kontakta våra konsulter