Gigawattparken

Solelparker står idag för mindre än tio procent av solelen i Sverige. Det tycker vi på Solkompaniet är för lite. Den utvecklingen vi ser i övriga Europa, med stora solelparker, har ännu inte nått Sverige och det vill vi ändra på. Vi på Solkompaniet har byggt solelparker i tio år och nu vill vi bidra till att öka takten för andelen solel från stora solelparker i Sverige. Vi ser användningen av solel som en självklarhet och vi har bestämt oss för att bygga Sverige första gigawatt-solelpark.

Gigawattparken

Gigawattparken är en del av Solkompaniet och kommer att fokusera på att bygga stora solelparker i Sverige. Tillsammans med markägare, kommuner, invånare, företag, nätägare och andra intressenter vill vi bana väg för mer förnyelsebar solel i Sverige. Vår bedömning är vi år 2030, i Sverige, kan ha en årlig produktion av tio miljarder kilowattimmar solel. Det motsvarar sju procent av Sveriges elförbrukning. För att det ska bli verklighet behöver vi göra mer och snabbare.

Läs mer om Gigawattparken

Alla sidor

Solkompaniets vice vd och grundare, Lars Hedström, började jobba med solel redan år 2002 och berättar här om vår satsning: gigawattparken.

Vad behöver vi?

För att bygga Gigawattparken behöver vi mark. Cirka 1500 hektar, 4 x 4 kilometer eller motsvarande. Det mest troliga är att vi kommer bygga i etapper vilket betyder att vi inte behöver hitta ett markområde på en gång, det kan vara flera närliggande områden med tillgång vid olika tidpunkter.

Sverige har lägre solinstrålning är de flesta länder inom EU, men vi har väldigt gott om mark. Vår bedömning är att det fram till år 2030 kommer uppföras solelparker tio gigawatt i Sverige, vilket ger en årlig produktion på tio miljarder kilowattimmar. Det motsvarar sju procent av Sveriges elförbrukning. För att bygga tio gigawatt solel behövs 30 000 hektar, vilket är endast fyra procent av betesmarken i mellersta och södra Sverige.

Vill du delta?

Äger du mark, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga Sveriges första gigawattpark? Hör av dig till oss på gigawattparken@solkompaniet.se  – för vi vill göra det här tillsammans!

Följ gärna också vårt arbete:

Längst erfarenhet av solelparker i Sverige

Solkompaniets grundare byggde Sveriges första solelpark redan år 2009 för Sala-Heby Energi. Vi har rejält med erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Läs mer om några av de solelparker vi byggt:

Vad kan en stor solelpark ge?

Gigawattparken kommer att skapa arbetstillfällen över lång tid i den region där den byggs. Den skapar möjligheter för forskning och utveckling samt publicitet till regionen och orter runt omkring. Solelparker ger också öppna landskap och bidrar till ökad biologisk mångfald genom att pollinerande insekter och smådjur får ett landskap att leva och bo i.

Läs mer om Gigawattparken