Konsulttjänster

Konsulter inom solceller och solenergi

Solkompaniets konsulter är experter på solceller och laddinfrastruktur, men har även bred kompetens inom förnybar energi och hållbara transporter. Vi brinner för att hitta smarta lösningar som kombinerar design, nytta och kostnadseffektivitet, och som självklart håller i längden.

Vi ger stöd hela vägen – från tidiga förstudier och strategier, till det ögonblick då den färdiga solcellsanläggningen eller laddstolpen levererar sin första kilowattimme. Vår största kundgrupp är fastighetsägare, som vill veta mer om förutsättningarna för solceller på sina byggnader. Vi tar hänsyn till byggnadens utformning och elbehov, samt till gällande lagstiftning, och tar fram förslag på en lämplig solcellsanläggning. Oftast hjälper vi även till med investeringskalkylen. Vi är också anlitade av arkitekter och byggherrar, som vill planera för solceller redan då byggnaden utformas. Vår roll är då att ge vägledning om lagstiftningen, produkter och installationsmetoder, för att skapa en så välfungerande och lönsam anläggning som möjligt. Intresset för solelparker har ökat de senaste åren och vi kan ge stöd och råd gällande passande affärsmodeller.

Funderar du på solceller i din fastighet? Hör gärna av dig till vår konsultchef Mårten Lind eller någon av våra andra medarbetare, så berättar vi mer!

Investeringsanalyser

Vi hjälper stora som små fastighetsägare med att föreslå lämpliga tak, utforma solcellsanläggningen, göra kostnadsanalyser och energiberäkningar samt ta fram beslutsunderlag. Bland annat hjälpte vi Ishotellet i Jukkasjärvi att planera en solcellsanläggning som ger kyla när isanläggningen är öppen året runt.


Projekteringsstöd

Nybyggnation eller ombyggnation är utmärkta tillfällen att installera solceller. Vi är rådgivare åt arkitekter, ger expertstöd under projekteringen och utformar sedan upphandlingsunderlag. På Åland var vi till exempel rådgivare när PAF planerade en unik solcellsfasad på en konformad byggnad.

Upphandlingsdokument

Vi hjälper till att ta fram upphandlingsdokument för installation av solceller för myndigheter och kommuner. Vi hjälper er att utforma rambeskrivningar och förfrågningsunderlag vid såväl totalentreprenad som utförandeentreprenad.

Skanning av fastighetsbestånd

I stora fastighetsbestånd finns ofta enorma möjligheter att installera solceller, men lönsamheten kan skilja sig avsevärt mellan olika tak. Genom våra skanningar hjälper vi till att hitta de allra bästa taken. Exempelvis hjälpte vi Locum, förvaltare av sjukhusen i Stockholms Län, med underlag för att installera 20 000 m2 solceller på sjukhustaken.

Strategier och utredningar

Med vår gedigna erfarenhet inom egen elproduktion och laddinfrastruktur gör vi även större strategiska utredningar. Vi har bland annat hjälpt energibolag med solstrategier, utrett affärsmodeller för solparker, planerat regionala satsningar på laddinfrastruktur, tagit fram cykelplaner och beskrivit solelens roll i framtidens industriområde.

Föreläsningar och utbildningar

Vi ordnar ofta hel- eller halvdagsutbildningar och kortare föreläsningar om allt från smarta elnät och egen elproduktion till elbilar, bilpooler och laddinfrastruktur.
Läs mer