Solceller på tak till företag

Stor potential att producera förnybar solel på stora tak

 

Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Solcellsanläggningar på tak har varit en outnyttjad potential men nu bygger fler och fler fastighetsägare anläggningar på sina tak.

Energibehovet har ökat enormt senaste åren och att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering. Att nyttja ert stora tak till att producera förnybar solel blir därmed en naturlig del i ert hållbarhetsarbete. Samtidigt som ni minskar driftkostnaderna, vilket kan bidra till en ökad lönsamhet.

Foto Dagab

Dagabs logistikcenter i Bålsta, en av Nordens största takanläggningar

Utvalda referenser - solceller på tak

Bålsta Copyright Dagab

Nordens största soltak i Bålsta 8,9 MW

NREP/Logicenters

2022

Fastighetsägaren NREP, Logicenters samt Axfood och Dagab har installerat Nordens största solcellsanläggning på tak i Bålsta utanför Stockholm. Solelanläggningen har byggts på hyresgästen Dagabs toppmoderna och högautomatiserade logistikcenter. Solkompan...
Solceller på stort tak. 5 megawatt i installerad effekt.

Solelanläggning på tak i Borås 5 MW

NREP/Logicenters

2021

En yta bestående av cirka 35 000 kvadratmeter av solceller är driftsatt på hyresgästen Speed Groups logistikanläggning i Borås. Ytan motsvarar cirka 6,1 fotbollsplaner med närmare 15 000 solpaneler.
DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

Apotea i Morgongåva 1,5 MW

Apotea.se

2018

Apotea tänkte steget längre vid utformningen av solcellsanläggningen på logistikcentret i Morgongåva. Resultatet blev Sveriges största anläggning på tak som dessutom innehåller nätapotekets logga. Solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el och m...
nollenergihotell-2 kvadrat

Vad Solkompaniet erbjuder

 

Det ska vara smidigt och enkelt för er. Därför hjälper vi er med hela processen, från förstudie till förvaltning.

  • Vi har installerat några av Sveriges, och Nordens, största takanläggningar och vi är marknadsledande inom storskalig solel sedan 2010.
  • Vi bygger anläggningar med hög kvalitet som håller minst 30-40 år.
  • Vi finns i hela landet och har erfarenhet från hundratals projekt.
  • Vi följer dig genom hela processen och hjälper dig med att hitta den bästa lösningen både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
+

Kontakta oss

Vi bygger anläggningar på fastigheter som har ett eller flera tak som är större än 4000 m2. Vi installerar över hela Sverige, kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Jag är intresserad av att bygga en takanläggning på min kommersiella fastighet >>

NREP och Speed Group berättar om sin anläggning

 

Se filmen när fastighetsbolaget NREP och hyresgästen Speed Group berättar om sin solelanläggning i Borås och om sitt hållbarhetsarbete. Anläggningen består av närmare 14 000 solcellspaneler, har en installerad effekt om 5 MW, kan driva cirka 1 600 elbilar om året och är en av Nordens största soltak. 

Solkompaniets vd Axel Alm om lönsamheten på stora tak

Utdrag från webbinariet Solel på stora tak - outnyttjad möjlighet i Sverige, se hela webbinariet i nästa video.

Solel på stora tak – outnyttjad möjlighet i Sverige

Hela webbinariet med NREP, Logicenters, Solkompaniet och Svensk Solenergi som ger sin syn på storskalig solel på tak.

Så här går det till

Vi följer en tydlig process när vi bygger solel. Beroende på förutsättningar tar det cirka fyra månader från första kontakt till driftsatt anläggning.

Behov & lösning

Tillsammans med er kartlägger vi era behov och tar fram en lösning som passar er. Vi ställer generella frågor om fastigheten och dess ekonomi, till exempel: hur mycket lutar taket, hur stor elförbrukning, hur är taksäkringen etc. Vi tar fram en layout och ett indikativt pris som ni får ta ställning till. Därefter går vi vidare i projekteringen. 

Installation

Ni går igenom bygghandlingarna, ni ska känna er trygga med att det som byggs är det vi kommit överens om samt att det är klart och tydligt vad som gäller under installationsfasen. En installation varierar i tidsomfattning, men brukar vanligtvis gå på några veckor upp till några månader beroende på storlek. 

Löpande underhåll

Slutmöte där vi går igenom anläggningen. En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri. Vill ni så kan vi sköta service och underhåll. Vi håller alltid i en utbildning innan vi avslutar våra projekt där vi informerar om hur anläggningen sköts. Våra specialister på serviceavdelningen kan annars sköta all service av anläggningen om så önskas.

Vanliga frågor

Behöver solceller på tak underhållas?
En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri, men ibland kan det vara bra med ett serviceavtal. Våra specialister på serviceavdelningen kan sköta all service av anläggningen om så önskas. Inled en dialog med våra experter!...
Behövs bygglov för solceller på tak?
Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper…...
Hur lång tid tar processen?
Det beror bland annat på omvärldsläget, projektets omfattning samt i vilken grad byggtillstånd från kommunen behövs. Från startmöte till att anläggningen är på plats tar i vanligtvis mellan 4 till 12 månader, men i vissa fall kan det även gå snabbare, mellan till exempel 2 till 6 månader....
Hur stor yta krävs för solceller på tak?
Allt fler inser fördelarna med att producera egen lokal förnybar solel och i Sverige finns det gott om tak som passar för solceller. Vi på Solkompaniet installerar solcellsanläggningar på olika sorters tak (och storlek på tak) åt företag, fastighetsägare och hyresgäster, men riktar oss främst mot större och platta tak, där vi kan installera minst…...
Hur länge håller ett solcellstak?
En solcellsanläggning på tak förväntas hålla i upp till 40 år. Därför är det bra att ha koll på att taket håller under denna tid. Det är också viktigt att du väljer ett solelbolag som dels har rätt erfarenhet, som fokuserar på kvalitet och hållbarhet i alla led, dels ett solelbolag som är stabilt och finns…...
Hur ser er ägarstruktur ut?
Solkompaniets majoritetsägare: Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol. AxSol, Axel Johnsons yngsta koncernbolag, startades 2020 för att samla koncernens investeringar i ledande nordiska företag inom solenergisektorn. Axel Johnson är en ledande familjeägd koncern i snabb förnyelse. Utifrån koncernens förnyelsemål 10/50 ska hälften av verksamheten inom koncernen om tio år vara sådant som inte görs…...