Solceller i Sverige - Installation och service

Vi ser solen som en viktig beståndsdel i ett svenskt hållbart energisystem, och brinner för att skapa de allra bästa solcellsanläggningarna åt våra kunder. Därför arbetar vi bara med ledande leverantörer. Vi har egen specialutbildad personal, allt från projektörer till elektriker och solcellsmontörer. Självklart har vi kollektivavtal för alla!

Vi utgår från Stockholm, Göteborg, Jönköping och Helsingborg men arbetar över hela landet. Som första bolag i branschen har vi en egen serviceorganisation som besiktigar och utför service av solcellsanläggningar oavsett vem som byggt dem. Behöver ni flytta på anläggningen? Eller tydlig visualisering? Vi erbjuder smarta lösningar för både stora och små solcellsanläggningar.

Solcellsanläggningar från norr till söder

Från Trelleborg i söder till Karesuando i norr - Solkompaniets solcellsanläggningar finns över hela landet. Vi bygger större anläggningar åt fastighetsägare, företag och kommuner.

Om du är privatperson och är intresserad av ett mindre system hänvisar vi gärna dig till vårt grossistbolag, IBC SOLAR AB. De har ett nätverk av installatörer över hela landet.

Vi bygger framförallt nätanslutna solcellssystem på tak, men också på marken och på fasader. Nedan kan du läsa mer om olika typer av anläggningar. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

Vi gillar samarbete

Sedan 2010 har vi ett samarbete med Tysklands största solelleverantör, IBC SOLAR AG. Den viktigaste anledningen till varför vi valt just dem, är att de kontinuerligt kvalitetssäkrar sina produkter. Solel är miljösmart. Och den miljösmartaste anläggningen är den som fungerar, år efter år. Läs mer om IBC SOLAR:s kvalitetsarbete.

Gör som flera andra bolag, myndigheter och föreningar - skriv ett samarbetsavtal med oss! Genom partnerskap kan vi få till effektiva arbetssätt. Med tydliga mål kan vi tillsammans fokusera på energiomställningen. Idag har vi ramavtal med bland annat fastighetsbolagen Akademiska Hus och Atrium Ljungberg, HBV - allmännyttans inköpsfunktion, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, Sinfra - inköpscentral för infrastruktur, SKL Kommentus, Statens Fastighetsverk, Trollhättan Energi och Mölndal stad.

Bilden ovan: Brf Viva, Göteborg. Foto Riksbyggen

solceller-Frodeparken (solcellsfasader)

Solcellsfasader

På bostadshuset Frodeparken i Uppsala är hela fasaden täckt med tunnfilmssolceller. Anläggningen ägs av Uppsalahem, och producerar runt 70 000 kWh solel per år. Vi anlitades tidigt som konsult och utredde förutsättningarna för solceller, för att sedan bygga själva solcellsanläggningen. Nu forskar vi på mätdata därifrån.

Läs mer

StockholmshamnarPlatta-tak (solceller på platta tak)

Solceller på platta tak

Tvärtemot vad många tror byggs de mest kostnadseffektiva solcellsanläggningarna på platta tak, där de inte behöver fästas utan kan hållas på plats av tyngder. I Stockholms Hamn finns en av Sveriges största solcellsanläggningar, som producerar 200 000 kWh solel per år. All el används direkt i byggnaden.

Läs mer

upphandlingsdoc (solceller på lutande tak)

Solceller på lutande tak

Solcellsanläggningar på söderlutande tak ger högst produktion, medan lutningar mot öst och väst fördelar solelen jämnare över dagen. Här syns en av Sveriges största anläggningar med högeffektiva moduler (20,3% verkningsgrad!) som ägs av Akademiska Hus och Högskolan i Skövde.

Läs mer

Solelparker

Solparker

Solcellsanläggningar på marken blir allt vanligare i Sverige. I takt med att kostnaden för att bygga solelparker gått ner så har detta blivit ett mer lönsamt alternativ. Här syns en anläggning på 2700 kilowatt, som vi byggde år 2016 för Varberg Energi.

Läs mer

Solceller för villor

Solceller för villor

Att täcka sitt villatak med solceller är bra för både plånboken och klimatet. Vårt dotterbolag IBC SOLAR erbjuder solcellssystem via lokala installatörer med marknadens enda kvalitetsgranskade produkter.

Läs mer

solcellorcarports (Carports – solcellstak för snabbare laddstationer)

Carports - solcellstak för snabbare laddstationer

Att placera solceller ovanför elbilsladdare är ett smart sätt att både producera solel och visualisera organisationens hållbarhetsarbete. Tyresö Kommun byggde exempelvis en av landets första snabbladdare för elbilar, under en carport täckt med solceller.

forskning-flerbostadhus (Solceller för bostadsrättsföreningar)

Solceller för bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar är ofta långsiktiga fastighetsägare och har därmed goda förutsättningar att installera solceller, särskilt om de kan få skattereduktion för eventuell överskottsproduktion. Exempelvis byggde vi 56 kWt på taket till bostadsrättsföreningen Credit i Sundsvall.

Läs mer

Solel-lantbruket (Solceller för lantbruk)

Solceller för lantbruk

Vi märker tydligt att intresset för solceller bland lantbrukare är stort. Ofta finns massor av tillgängliga takytor, med bra lutning mot söder, och ett högt energibehov där solelen kan göra nytta. Med solceller kan du minska driftkostnaderna.

Läs mer