– Platta tak

Solceller på platta tak

Platta tak är väldigt lämpliga för solceller. I och med att solcellspanelerna inte behöver fästas, utan hålls på plats med hjälp av tyngder, går installationen extra snabbt.

Solceller för stora lokaler med platta tak

Ett platt och stort tak är optimalt för solelproduktion. Många industrilokaler, lager och hangarer har platta tak. Solceller är ett bra sätt för att minska elkostnaderna i dessa stora byggnader. Elen kan användas direkt i verksamheten; till maskiner, belysning, kyla och mycket annat. I Stockholms hamn finns en av landets största solcellsanläggningar som producerar 200 000 kWh solel per år. Elen används direkt i fastigheten och minskar driftkostnaden radikalt.

Solpaneler på extra stora tak

Genom att bygga riktigt stort sjunker kostnaden per installerad solcellsmodul. Det är alltså smart att bygga stort om ytan finns. På köpcentrumet Väla utanför Helsingborg är det solceller som kyler under varma sommarmånader. Där produceras det varje år närmare en gigawattimme solel varje år åt Skandia Fastigheter.

Gränsen på 500 kilowatt gäller inte för industrilokaler och serverhallar. På dessa fastigheter finns det därför ytterligare en anledning att bygga så stort som möjligt.

Sveriges största solelanläggning på tak

Rekord är till för att slås. År 2016 installerade Solkompaniet Sveriges största solcellsanläggning på tak för Skandia Fastigheter på Väla Centrum med en installerad effekt på 1,1 megawatt (se bilden ovan). År 2018 var det dags igen. När nätapoteket Apotea.se bygger en ny logistikpark i Morgongåva valde de att installera en solcellsanläggning på det platta taket med en installerad effekt om 1,5 megawatt. Elen som produceras lokalt på deras tak motsvarar hela deras årsbehov. Det tycker vi är riktigt klimatsmart!

Nu, år 2021, är det dags en tredje gång! Just nu håller vi nämligen på att installera Sveriges största soltak utanför Borås. Den här gången blir anläggningen 5 megawatt i installerad effekt. Rekord är till för att slås, särskilt när de innebär mer förnybar el.

Vill du och ditt företag också installera solceller? Solkompaniet guidar dig genom hela projektet – från start till installation, driftsättning och service. Kontakta oss redan idag om du har frågor och tankar kring solceller på platta tak!

Visste du att vi också konkret arbetar för bättre förutsättningar för solelen? Genom att förbättra regelverken är vi övertygade om att det är möjligt att nå tio procent solel till år 2030 på befintliga tak.

Läs mer om Solelkommissionen och vårt påverkansarbete