Solceller på marken

Arrendera ut mark för en solpark

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Ofta handlar intresset om att tjäna mer pengar genom en utökad inkomst på marken, skapa förutsättningar för öppna landskap och biologisk mångfald eller att bidra till ett mer hållbart samhälle och värde för kommande generationer.

solhagen-i-torphyttan

Vad tjänar du på att arrendera för solel?

Du som markägare har stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. Genom att arrendera ut din mark för en solpark får du en möjlighet att öka dina inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader. När du signerar ett avtal med oss får du en ersättning, du får en engångsersättning efter tolv månader i drift samt en ersättning årligen per hektar. 

Utöver de ekonomiska fördelarna så får du en komplett och hållbar lösning med tillgång till lokalproducerad och förnybar el. Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser. Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solparken tas bort i slutet av arrendeperioden.

Solparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.

Äger du 40 ha eller mer?

Vi letar efter mark om 40 hektar eller mer. Äger du mark, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga en solpark?

Kontakta våra markutvecklare här.

Vill du veta mer om vad solceller på mark kan betyda för dig som markägare? Läs mer här.

Processen – så går det till

Här beskriver vi förenklat hur processen ser ut. Hör av dig till våra markutvecklare här om du vill veta mer.

1 – Kontakt

Vi etablerar kontakt och relation. Utbyter information, fakta och process.

2 – Arrendeavtal

Vi skriver arrendeavtal enligt överenskommelse.

3 – Installation

Att bygga en solpark tar, beroende på storlek, ca 3-6 månader. Vi optimerar solelproduktionen, vi genomför löpande service och underhåll och vi övervakar samt analyserar.

Att bygga en solpark - enkelt beskrivet

En enkel beskrivning om hur man bygger en solcellspark.

Utvalda referenser – solceller på marken

Kärrbo

Agrivoltaisk solpark i Västerås 34,7 kW

Mälardalens universitet

2021

Utanför Västerås, driver Ulf Andersson och hans familj Kärrbo Prästgård, som sedan försommaren 2021 har Sveriges första agtivoltaics solelanläggning på sin gård. Det är första gången i Sverige ett så kallat agrivoltaiskt solcellssystem installeras och u...
2-1

Sjukhus i Trollhättan 1,632 MW

Västfastigheter

2020

Ett sjukhus som till stora delar försörjer sig själva med el, det hör inte till vanligheterna! NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, hade den visionen när de bestämde sig för att anlägga en solelpark. Där den nu ligger bredvid helikopterplattan är det begrä...
3-1

Solhagen i Torphyttan 502 kW

Linde Energi

2020

Längs riksväg 50 i Lindesbergs kommun har vi tillsammans med Linde Energi byggt en solpark som fått namnet Solhagen i Torphyttan.

Vanliga frågor

Hur lönsamt är det?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Hur går det till?
Kontakt: Vi etablerar kontakt och relation. Utbyter information, fakta och process. Möte: Vi träffas vid den aktuella fastigheten/markområdet för att överskådligt utvärdera möjligheter. Vi diskuterar eventuella uppkomna frågor. Avsiktsförklaring: Vi tecknar avsiktsförklaring för vidare utredning av marken. Utredning mark: Solkompaniet utreder förutsättningar för solpark på marken, samt genomför de tillståndsprocesser och ansökningar som krävs. Arrendeavtal:…...
Hur ser er affärsmodell ut?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Varför ska jag ha solceller på marken?
Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar, bland annat: En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Framtidssäkra verksamheten genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar…...
Hur stor mark behöver jag ha för att bygga?
Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer. Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår, Solkompaniets, affärsmodell bygger på att utveckla stora solparker....
Vad används marken till idag?
Mark som inte används till något passar såklart bäst för solceller på marken. Mark som kräver bidrag för att hålla öppna landskap passar också väl för solceller på mark. Mark som används för produktion av mat eller insatsvaror till industrin är mindre lämpliga för enbart solceller (möjligen kan agrivoltaics vara aktuellt). Sveriges landyta är 40,7…...

Några av de parker som vi byggt

Kontakta oss om du vill veta mer om vad solceller på mark kan betyda för dig som markägare.

Ställ en fråga

Ställ din fråga här så blir du kontaktad av en expert.
Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta en expert

Äger du mark om 40 hektar eller mer, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga en solpark? Kontakta Olle Bergqvist idag!

Olle Bergqvist

Markutvecklare

olle.bergqvist@solkompaniet.se

072 - 150 67 17