– Solcellsfasader

Solcellsfasader

Genom att klä in delar av en fasad med solceller skapar man en yta som fångar upp och tar vara på solens energi. Fasadsystem är bara i början i Sverige men något vi kommer få se mycket mer av de kommande åren.

Solcellsfasad möjliggör Skandinaviens första nollenergihotell

Under februari 2021 färdigställs Nationalarenan 3, även känt som House of Choice. Fabege som byggherre för projektet har tillsammans med White arkitekter och Skanska byggt detta unika hotell i Arenastaden, Solna. House of Choice, som är en del av Nordic Choice Hotels, kommer med sin unika arkitektur, byggteknik samt materialval klassas som Skandinaviens första nollenergihotell på årsbasis. För att klassas som nollenergihus gäller utöver kraven för passivhus även att egenproducerad el är lika stor, eller större än byggnadens energibehov på ett år!

House of Choice är verkligen ett projekt i framkant där hållbara lösningar, till exempel solceller, har integrerats i arkitekturen och helheten, berättar Nina Johansson, projektledare på Solkompaniet.

Med kompetens och expertis inom solel har Solkompaniet varit med under hela projektet, från ett tidigt konsultskede till installation. Konsultarbetet har bland annat inneburit måttanpassning för solceller, ett effektivt utnyttjande av husets takytor samt beräkningar av skuggningspåverkan av omkringliggande hus. Själva installationen av solcellerna täcker nu en yta om totalt 2 500 kvadratmeter. Solceller finns integrerade i hotellets fasad, i glastaket som täcker hotellets ljusgårdar och som en vanlig takinstallation. Totalt är den installerade solcellseffekten 500 kilowatt.

Läs mer om solcellerna på House of Choice

Solcellsfasader ger mervärden

För bostadshuset Frodeparken i Uppsala innebar en investering i en solcellsfasad att fastigheten producerar 70 000 kWh solel per år. Att kunna producera en del av den el som fastigheten använder och samtidigt få en estiskt och modern fasad har gjort att Uppsala Hem har fått mycket uppmärksamhet för Frodeparken. Vi på Solkompaniet gjorde installationen av solcellsfasaden på Frodeparken redan år 2013.

Läs mer om solcellerna på Frodeparken

Tunnfilm utmärkt för solcellsfasader

Fasaden är på många sätt byggnadens ansikte utåt. På Frodeparken har White arkitekter lagt ner mycket tanke och möda på utseende och funktion. Solkompaniet fick vara med redan när huset ritades, vilket gjorde att man kunde använda standardstorlekar på tunnfilmsmodulerna. Det sänkte kostnaden avsevärt för fasaden. Med tunnfilmssolceller blir det enklare att förena förnybar energi med modern design. Filmen är tunn, lätt och flexibel och passar bra i fasader.

Solceller på fasaden visar ditt miljöengagemang

Alla fastighetsägare vill sänka sina driftskostnader. Genom att installera solceller blir effekten dubbel. En tydlig och visuell satsning på miljön och förnybar energi helt enkelt. Genom att installera solceller på din fasad får du en solelanlägggning som syns samtidigt som den blir en naturlig del av huset. Det skapar utmärkta möjligheter att kommunicera kring din solelsatsning.

Solkompaniet guidar dig genom hela projektet – från utredning till installation, driftsättning och service. Kontakta oss redan idag om du har frågor och tankar kring solcellsfasader!