– Solelparker

Längst erfarenhet av solcellsparker

Att bygga solelanläggningar på mark blir nu allt vanligare i Sverige. Vi har varit med sedan starten. Tillsammans med pionjärerna på Sala Heby Energi byggde Solkompaniets grundare Sveriges första solpark redan år 2009. Den är på 47 kilowatt. De senaste åren har intresset ökat markant och det är blandat annat flera energibolag som byggt och ännu fler som planerar. År 2017 installerade vi den första etappen solelpark till Kalmar Energi. Åren därpå fyllde vi på med ytterligare etapper och idag är Törneby Solpark 2250 kilowatt stor. År 2019 byggde vi Östersund Solpark åt Jämtkraft och under 2020 har vi installerat Solpunkten för C4 Energi i Kristianstad.

Hösten 2020 lanserade vi på Solkompaniet GIGAWATTparken. Vi tycker att utvecklingen av stora solelparker trots allt går för långsamt i Sverige. Läs mer om vår satsning.

Solsidan, Varberg – en smart kombination

År 2016 byggde vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning – Solsidan. En solelpark på 2,7 megawatt och nästan 10 000 solcellspaneler till Varberg Energi. De valde solceller av hög kvalitet och effekt från IBC SOLAR som ger en mycket hög solkraftproduktion. Solsidan är en kombination av bra solceller och ett utmärkt läge på parken, precis bredvid E6:an där tusentals passerar varje dag. Läget är också bra för att solelparken ligger i en vindkraftpark, det gjorde att elanslutningen kunde göras billigt och effektivt.

Stora solelparker ger lägre kostnader

Genom att bygga stort sjunker kostnaden kraftigt per installerad solpanel. För till exempel energibolag finns ett antal olika sätt att öka värdet på solelparkens elproduktion, som gör att en park kan bli en bra investering. En viktig faktor för lönsamhet är även att solelparken ligger i närheten av ett elnät, för att hålla ner kostnaden för elnätsanslutningen.

Satsa på solenergi!

Solceller och paneler blir mer och mer effektiva, vilket skapar unika möjligheter för lönsamhet även i Sverige. Vi på Solkompaniet brinner för att hitta smarta lösningar som kombinerar nytta och kostnadseffektivitet och som självklart håller i längden!

Vi är gärna med och utformar din kommande solcellspark, oavsett om det handlar om att ta fram en layout, affärsmodell eller om du har specifika krav för monteringen.

Om du är intresserad av att veta mer om solelparker eller har andra frågor om solceller – kontakta oss!

Vilka solelparker har Solkompaniet byggt?

Här är ett axplock av de solcellsparker och storleksordningen på dem som vi byggt genom åren:

  • Solpunkten, Kristianstad, 2020, 4 MW
  • Östersund Solpark, Östersund, 2019, 3 MW
  • Solsidan, Varberg, 2016, 2,7 MW
  • Törneby Solpark, Kalmar, 2017, 2018, 2019, installerades i tre etapper om 750 kW per år, totalt 2,25 MW
  • Solhyttan, Lindesberg, 2020, 0,5 MW

Bilden ovan: Östersund Solpark, klar vintern 2019. Total installerad effekt tre megawatt. 

Psst! Du har väl anmält dig till vårt nyhetsbrev? Levererar cirka tio gånger per år analyser och nyheter från solelbranschen.