Solcellsparker

International inquiries

Världsmästare på svenska förhållanden

Att bygga solelanläggningar på mark blir allt vanligare i Sverige. Våra grundare byggde Sveriges första solcellspark 2009 och sedan dess har vi hjälpt investerare och företag att bygga Sveriges största solparker, från Östersund i norr till Skurup i söder, samt Sveriges första agrivoltaiska solcellspark i Västerås och, snart, största agrivoltaiska solpark i Lindesberg.

Den här erfarenheten har hjälpt oss att bli experter på svenska förhållanden.

storskalig solpark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solcellsparken.
Stor solcellspark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solparken.

Alight och Martin & Serveras solpark i Skurup.

Solkompaniets vd Axel Alm och Solgrid A/S vd Kristin Melsnes vid solpark, (solcellspark) Varberg Norra i södra Sverige

Till vänster i bild: Kristin Melsnes, vd på Solgrid A/S. Till höger i bild: Axel Alm, vd på Solkompaniet.

Om Solkompaniet Park EPC

Solkompaniet Park EPC ingår i Solkompaniets koncern. Solkompaniets kärnverksamhet är design och installation av solelinstallationer. Utöver det bidrar vi med strategisk rådgivning och utbildning inom hållbarhet och solel. År 2021 omsatte verksamheten 450 MSEK och växte från 100 till 180 medarbetare. Solkompaniets dotterbolag IBC SOLAR AB är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s kvalitetssäkrade solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige. Vår verksamhet styrs av starka värderingar och grundprinciperna säkerhet, kvalitet och produktivitet – alltid i den ordningen. 

Läs mer om Solkompaniet här.

Så jobbar vi med hållbarhet

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här. Genom vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Läs mer om vår leverantörskvalificeringsprocess här.

Stabil ägarstruktur

I Solkompaniet Sverige AB ingår Solkompaniet Konsult AB, Solkompaniet Park EPC AB samt IBC SOLAR AB. Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol, delägare som IBC SOLAR AG, en ledande global leverantör av solceller, energilagring och elbilsladdning, samt Pär Svärdson som är grundare och vd av nätapoteket Apotea.se och även grundare av nätbokhandeln Adlibris. Läs mer om vår ägarstruktur.

Internationella samarbeten

Vi samarbetar med noggrant utvalda underentreprenörer med internationell och storskalig erfarenhet, samt med internationella aktörer kring design, material och "know how". Läs mer ett av våra internationella samarbeten.

Så går det till - processen

Ni får hjälp genom hela processen. Här beskriver vi i korthet hur det går till.

1 – Design (Engineering)

Vi ser till de unika förutsättningar varje projekt har och skapar en site-specifik design för optimal avkastning. Detta gör vi genom att i samarbete med geologer och underleverantörer utreda vad som krävs under de rådande förutsättningarna och använder det som indata i vår designoptimeringsprocess. Resultatet valideras kontinuerligt via vårt internationella nätverk av experter.

2 – Inköp (Procurement)

Vi har nära samarbete med ledande leverantörer via ramavtal. Via vårt dotterbolag IBC SOLAR AB kan vi köpa in kvalitetssäkrade produkter och erbjuda europeiska alternativ. Genom vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

3 – Utförande (Construction)

Solparker förväntas leverera solel i 40 år. Därav är kvalitet av hög betydelse. Vi har bred erfarenhet av svenska förhållanden och kan svenska lagar och regler. Genom nära kontakt med myndigheter och elnätsägare hjälper vi er med alla tillstånd. När parken är byggd tar vi gärna hand om den på den nivå som ni önskar (från Serviceavtal till Asset Management).

Solparker vi projekterat och byggt

Stor solcellspark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solparken.

Solpark Aurora i Skurup – 18 MW

Alight

2022

I januari 2022 började Martin & Serveras solpark i Skurup att producera solel. Vi på Solkompaniet är stolta över att ha byggt parken tillsammans med Alight som samarbetspartner. Parken har en installerad effekt om 18 MW och kommer att producera 19 GWh s...
Solelpark Varberg Norra, Solkompaniet och Solgrid.

Solpark Varberg Norra 4,8 MW

Solgrid A/S

2021

Norska Solgrid, som äger parken, har satsat på nästa generations solceller. För att nyttja marken om 8,6 hektar maximalt har närmare 9 000 dubbelsidiga solpaneler använts i parken. De dubbelsidiga panelerna kommer att öka produktionen med fyra procent j...
3

Solpunkten i Kristianstad 4 MW

C4 Energi

2020

När energibolaget C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land?

Vanliga frågor

Hur jobbar Solkompaniet med FN:s globala hållbarhetsmål?
Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen. Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030. Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå,…...
Hur jobbar Solkompaniet med social hållbarhet?
Vi har en Code of Conduct som fokuserar mycket på social hållbarhet och Workers Rights som vi aktivt jobbar med mot våra leverantörer. Vi följer upp en gång i kvartalet för att se att de följer det. Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence…...
Hur är arbetsförhållandet i fabrikerna där ni köper panelerna från?
Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering. Det här är en stor fråga som kommer att ta tid innan man har exakta och bra svar, men vi fortsätter att hålla trycket i den frågan. Det vi har gjort som företag är att tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram…...
Hur jobbar Solkompaniet med ekonomisk hållbarhet i leverantörsled?
Vi utvärderar våra leverantörer utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med leverantörer som är ’bankable’ och har hållbara finansiella strukturer. Bloomberg har tagit fram en modell, ’Tier-1 Solar Panels’ , vilken uppdateras ett par gånger per år och som vi också använder oss av i vår kvalificeringsprocess....
Har ni kadmium och tellurid i era solpaneler
Nej, det har vi inte då vi har kiselpaneler. Vi har inga tunnfilmspanaler, vilka innehåller kadmium och tellurid....
Hur ser er leverantörskvalificeringsprocess ut?
Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Vi välkomnar att många av våra stora kunder har höga krav på oss. Av den anläggningen har vi ett hållbarhetsdokument där leverantörskvalificeringsprocessen är en central del. Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner…...

Ställ en fråga

Ställ din fråga här så blir du kontaktad av en expert.
Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta en expert

Om du är intresserad av att veta mer om solparker eller har andra frågor om solceller – kontakta affärschef Lina Angmo eller Henrik Zielfelt.

Lina-Angmo

Lina Angmo

Affärschef, Solparker

lina.angmo@solkompaniet.se

0705 – 31 14 40

Henrik Zielfelt

Henrik Zielfelt

Affärschef, Solparker

henrik.zielfelt@solkompaniet.se

0722 – 02 66 33