Solelgrossist

IBC SOLAR AB

Välj produkter med omsorg

 

Solkompaniets dotterbolag IBC SOLAR AB är en komplett solelgrossist som erbjuder solelinstallatörer och energibolag kvalitetssäkrade produkter.

Generellt gäller att solelinstallationer håller länge. Däremot kan kvaliteten variera. Det viktigaste för dig som kund är att se till att inte bli ett av de fallen där det behövs en felsökning eller att du behöver rapportera ett garantiärende flera år efter att anläggningen tagits i drift. Att hitta varför en solelanläggning levererar undermåligt är krångligt. Brister kan bero på många saker, allt från ett misslyckat installationsarbete, en bristfällig projektering eller otillräcklig kvalitet på produkterna. Tyvärr förekommer alla varianter och kombinationer.

IBC_SOLAR_HQ-stående
tak kontakt

Komplett solelgrossist med smidig webbshop

 

Som solelinstallatör tror vi att du letar efter ett mervärde. Kvalitet och rätt pris på det material som du använder är självklarheter. Det som verkligen tillför ett mervärde till din verksamhet är den kunskap och erfarenhet som IBC SOLAR kan tillföra.

Genom vår produktkännedom, vår insyn i vad som händer på marknaden och de lösningar som vi erbjuder, såsom vårt planeringsverktyg PV Manager, har du en stabil partner att luta dig mot när du tar ditt erbjudande vidare till dina kunder. Våra regionala säljare hjälper dig som solelinstallatör med dina frågor.

Kontakta IBC SOLAR

Lång erfarenhet - 40 år

 

På IBC SOLAR har vi ett mycket långtgående kvalificeringsarbete av tillverkarna, följt av ett rigoröst kvalitetskontrollarbete där varje leverans stickprovkontrolleras i ett oberoende testlabb i Tyskland. IBC SOLAR AG grundandes redan 1982. Med 40 år i branschen har vi lärt oss att det inte lönar sig att ta genvägar.

Solkompaniet har byggt solelanläggningar sedan 2010 och lutar sig dessutom på erfarenheterna från IBC SOLAR. Att planera och bygga korrekt är en långsiktig förutsättning för att vara en relevant aktör på marknaden. 

Läs mer om IBC SOLAR här

JohanOhnell_AntjeAnzi_IBCSolar1-kvadrat
ibc-solar-2-kvadrat

Kvalitet rakt igenom

 

För att kunna leverera hög kvalitet krävs erfarenhet. Det tar tid att förstå vilka konsekvenserna kan bli av att ta genvägar. Problem på en solelanläggning visar sig sällan vare sig direkt från driftstart eller plötsligt, utan elproduktionen minskar gradvis. Det gör att du som kund märker eventuella brister först efter fem år. 

Genom att både kravställa och löpande kvalitetssäkra våra produkter vågar vi lämna en 15-årig kombinationsgaranti. Kombinationsgarantin gäller när du väljer att installera med IBC SOLAR:s paneler och montagesystem. Det enda som behövs i övrigt är att du registrerar anläggningen så fort den är installerad.

Läs mer om IBC SOLAR:s 15-åriga kombinationsgaranti

Mimmi berättar varför de är kunder till IBC SOLAR

 

Hör Mimmi Lehtonen, leveransansvarig på Telge Energi vad hon tycker är viktigt i samarbete med leverantörer och vad hon uppskattar med IBC SOLAR.

Broschyrer - IBC SOLAR

I broschyrerna finner du information om IBC SOLAR och deras kvalitetsarbete. Klicka på plustecknet eller fyrkanten till höger, för att förstora broschyrerna.

Om IBC SOLAR (eng)
Om IBC SOLARs kvalitetsarbete (sve)
Om IBC SOLARs kvalitetsarbete (eng)

Vanliga frågor

Behövs bygglov för solceller på tak?
Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper…...
Vad innebär regeringens förordning för interna nät?
Regeringens förordning öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det att bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra elen på ett internt nät till de andra byggnaderna. Det går även om det interna nätet…...
Skatt på solenergi – vad innebär det?
Solskatt, skatt på solenergi, energiskatt – vad innebär alla dessa begrepp? Jo, för det första syftar begreppen solskatt och energiskatt på samma typ av skatt, nämligen en skatt som den som ägare av en solelanläggning är skyldig att betala – i olika utsträckning och under vissa förutsättningar. Energiskatten, och därmed solskatten, är för närvarande 35,6…...
Vad är grönt avdrag?
Det nya gröna avdraget för privatpersoner, som började gälla 1 januari 2021, fungerar som RUT/ROT, vilket innebär att avdraget sker direkt på kundens faktura och installatören får sedan en utbetalning direkt från staten. Detta är en stor förenkling för slutkunden då ingen behöver ansöka om avdrag eller invänta handläggningstider. Precis som tidigare gäller avdraget totalt…...
Vad innebär höjning av skattegräns till 500 kilowatt?
Den 1 juli 2021 höjdes gränsen för energiskattebefrielse för egenproducerad el från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Höjningen innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar. Regeringen ser dock inte att det finns någon möjlighet att ta bort skattskyldigheten för de som har många anläggningar…...

Ställ en fråga

Ställ din fråga här så blir du kontaktad av en expert.
Namn
Hidden
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta IBC SOLAR

Är du installatör och intresserad av att köpa solelsystem eller batterilager? Kontakta vårt dotterbolag, IBC SOLAR, de hjälper dig framåt.

Samar

Samar Nath

Försäljningschef

samar.nath@ibcsolar.se

08-400 267 55