– Projektledare/projektör

Solelskolan erbjuder en rad olika utbildningar inom solel. Här nedan kan läsa om våra utbildningar och kurser inom projektledning, projektering och ekonomi.

Projektledning – fem dagar distans

Som projektledare är du nyckelpersonen som planerar, organiserar och driver solcellsinstallationen från beställning till driftsättning. Du är bryggan mellan installationsföretaget och kunden och den som ser till att projektet håller sig till budget, tidplan, följer alla regelverk, håller hög kvalité och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Denna fem dagars utbildning ger dig god överblick och kunskap i förutsättningarna för solel, regelkrav för installations, byggnads och anläggningsarbete samt alla steg till en färdig driftsatt anläggning.

Kursmoment

 • Solelens teknik och förutsättningar
 • Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter
 • Från beställning till färdig anläggning- kraven och metoderna för en installation
 • Att budgetera en installationsprocess
 • Relevanta regelverk för solcellsinstallation
 • Arbetsmiljöplan, riskanalys och levande arbetsmiljöarbete
 • ABT06-avtal och ÄTA-arbeten
 • Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning

Projektering – fem dagar distans

Som projektör ansvarar du för dimensioneringen och den tekniskt specifika uppritningen av solelanläggningen. Du optimerar anläggningen utifrån de specifika förutsättningarna på plats, utför skugganalys, slutgiltigt val av komponenter, utför vind och snölastberäkningar, ritar upp systemet utifrån gällande regelverk för byggnads, brand och elsäkerhet, tillverkningsgarantier och montageanvisningar. Du ser till att allt stämmer för att göra en optimal anläggning.

Kursmoment

 • Solelens teknik och förutsättningar
 • Grundläggande ellära och elsäkerhet
 • Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter
 • Fördjupning kring produktfunktioner och montagesystemkrav
 • Systemdimensionering och optimering
 • Skugganalys och skuggsimulering
 • Dimensionerings och ritverktyg
 • Bygglov, bygg- och granskningshandlingar
 • Vind-, snölast-, ballastberäkningar och bärighetskrav
 • Garantier och försäkringar
 • Brandsäkerhet
 • Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning

Solenergiprojektör – två år distans inklusive fallskydd

Vår heltäckande yrkesutbildning till solenergiprojektör erbjuds till deltagare i hela landet. Utbildningen genomförs på distans med yrkesförlagd praktik på din hemort och är CSN-berättigad. Efter genomförd utbildning besitter du alla nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att arbeta som projektör, projektledare, säljare eller konsult inom solel och solenergiteknik.

Kursmoment

 • Förnyelsebar energi
 • Konsultation och försäljning
 • Solenergiteknik
 • Ellära för sol
 • Projektering och projektledning
 • Entreprenadjuridik
 • Fastighetsekonomi och lönsamhet
 • Bygg och installation SOL
 • Affärsutveckling
 • LIA 1
 • Examensarbete
 • LIA 2

Solcellsekonomi – en dag distans

Vad kostar egentligen en watt och hur kan du beräkna lönsamheten på en grön investering? Denna utbildning innebär en djupdykning i kostnads- och lönsamhetskalkylering av solel för såväl takanläggningar, solparker som batterilagring. Utbildningen ger dig god överblick över rådande regler och stödsystem samt vad som kommer att påverka marknaden för solelanläggningar på längre sikt.

Kursmoment

 • Kostnadskalkylering-LCOE
 • Kostnadskalkylering lagring, solpark, takanläggning
 • Timvärden och egenförbrukning
 • Lönsamhetskalkylering solcellsanläggningar
 • Regelverk och stödsystem
 • Gröna investeringar
 • Elpris och marknadsutveckling

Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till: solelskolan@solkompaniet.se