Solcellsparker

International inquiries

Världsmästare på svenska förhållanden

 

Att bygga solelanläggningar på mark blir allt vanligare i Sverige. Våra grundare byggde Sveriges första solcellspark 2009 och sedan dess har vi hjälpt investerare och företag att bygga Sveriges största solparker, från Östersund i norr till Skurup i söder.

Vi har även byggt Sveriges första agrivoltaiska solcellspark i Västerås och även Sveriges största agrivoltaiska solpark i Lindesberg. I agrivoltaiska solcellsparker kombinerar man jordbruk och solceller, marken används till både odling och solelproduktion.

Den här erfarenheten har hjälpt oss att bli experter på svenska förhållanden.

park stående

Utvalda referenser – Solparker vi byggt

Kungsåra Helios Mars 2023_2-edt

Kungsåra solcellspark utanför Västerås – 22 MW

Helios

2022/2023

Under hösten 2022 påbörjades byggnationen av Sveriges hittills största solcellspark, Kungsåra solcellspark utanför Västerås. Projektet är utvecklat av Helios Nordic Energy AB åt tyska investeraren Commerz Real. Solkompaniet har anlitats för att ansvara...
Stor solcellspark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solparken.

Solpark Aurora i Skurup – 18 MW

Alight

2022

I januari 2022 började Martin & Serveras solpark i Skurup att producera solel. Vi på Solkompaniet är stolta över att ha byggt parken tillsammans med Alight som samarbetspartner. Parken har en installerad effekt om 18 MW och kommer att producera 19 GWh s...
Solelpark Varberg Norra, Solkompaniet och Solgrid.

Solpark Varberg Norra 4,8 MW

Solgrid A/S

2021

Norska Solgrid, som äger parken, har satsat på nästa generations solceller. För att nyttja marken om 8,6 hektar maximalt har närmare 9 000 dubbelsidiga solpaneler använts i parken. De dubbelsidiga panelerna kommer att öka produktionen med fyra procent j...
alight-skurup-kvadrat-ny

Alight och Martin & Serveras solpark i Skurup

Om Solkompaniet Park EPC

 

Solkompaniet Park EPC ingår i Solkompaniets koncern. Solkompaniets kärnverksamhet är design och installation av solelinstallationer. Utöver det bidrar vi med strategisk rådgivning och utbildning inom hållbarhet och solel. År 2022 omsatte verksamheten 780 MSEK och växte från 180 till 240 medarbetare.

Solkompaniets dotterbolag IBC SOLAR AB är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s kvalitetssäkrade solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige. Vår verksamhet styrs av starka värderingar och grundprinciperna säkerhet, kvalitet och produktivitet – alltid i den ordningen. 

Läs mer om Solkompaniet här

+

Kontakta oss

Har du mark som lämpar sig för solceller? På länkarna nedan kan du läsa mer om viktiga förutsättningar och kontakta oss. 

Jag är intresserad av att arrendera ut min mark som är 40 hektar eller större >>

Jag har 3-40 hektar mark och vill bygga en solcellspark >>

Så jobbar vi med hållbarhet

 

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Genom vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Läs mer om vår leverantörskvalificeringsprocess här.

solhagen-kvadrat

Solhagen i Torphyttan utanför Lindesberg

hallbarhet-kvadrat

Stabil ägarstruktur 

 

I Solkompaniet Sverige AB ingår Solkompaniet Park EPC AB samt IBC SOLAR AB. Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol, delägare som IBC SOLAR AG, en ledande global leverantör av solceller, energilagring och elbilsladdning, samt Pär Svärdson som är grundare och vd av nätapoteket Apotea.se och även grundare av nätbokhandeln Adlibris. Läs mer om vår ägarstruktur.

Vi samarbetar med noggrant utvalda underentreprenörer med internationell och storskalig erfarenhet, samt med internationella aktörer kring design, material och "know how". Läs mer ett av våra internationella samarbeten.

Solparker - en del av vårt hållbara samhälle

 

I Sverige finns stora mängder obrukad mark som är lämplig för solceller. Genom att anlägga en solcellspark gör du inte bara en god affär, du bidrar samtidigt till den hållbara omställningen.

Så går det till

Ni får hjälp genom hela processen. Här beskriver vi i korthet hur det går till.

Engineering

Vi ser till de unika förutsättningar varje projekt har och skapar en site-specifik design för optimal avkastning. Detta gör vi genom att i samarbete med geologer och underleverantörer utreda vad som krävs under de rådande förutsättningarna och använder det som indata i vår designoptimeringsprocess. Resultatet valideras kontinuerligt via vårt internationella nätverk av experter.

Procurement

Vi har nära samarbete med ledande leverantörer via ramavtal. Via vårt dotterbolag IBC SOLAR AB kan vi köpa in kvalitetssäkrade produkter och erbjuda europeiska alternativ. Genom vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Construction

Solparker förväntas leverera solel i 40 år. Därav är kvalitet av hög betydelse. Vi har bred erfarenhet av svenska förhållanden och kan svenska lagar och regler. Genom nära kontakt med myndigheter och elnätsägare hjälper vi er med alla tillstånd. När parken är byggd tar vi gärna hand om den på den nivå som ni önskar (från Serviceavtal till Asset Management).

Vanliga frågor

Hur jobbar Solkompaniet med FN:s globala hållbarhetsmål?
Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen. Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030. Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå,…...
Hur jobbar Solkompaniet med social hållbarhet?
Vi har en Code of Conduct som fokuserar mycket på social hållbarhet och Workers Rights som vi aktivt jobbar med mot våra leverantörer. Vi följer upp en gång i kvartalet för att se att de följer det. Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence…...
Hur är arbetsförhållandet i fabrikerna där ni köper panelerna från?
Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering. Det här är en stor fråga som kommer att ta tid innan man har exakta och bra svar, men vi fortsätter att hålla trycket i den frågan. Det vi har gjort som företag är att tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram…...
Hur jobbar Solkompaniet med ekonomisk hållbarhet i leverantörsled?
Vi utvärderar våra leverantörer utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med leverantörer som är ’bankable’ och har hållbara finansiella strukturer. Bloomberg har tagit fram en modell, ’Tier-1 Solar Panels’ , vilken uppdateras ett par gånger per år och som vi också använder oss av i vår kvalificeringsprocess....
Har ni kadmium och tellurid i era solpaneler
Nej, det har vi inte då vi har kiselpaneler. Vi har inga tunnfilmspanaler, vilka innehåller kadmium och tellurid....
Hur ser er leverantörskvalificeringsprocess ut?
Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Vi välkomnar att många av våra stora kunder har höga krav på oss. Av den anläggningen har vi ett hållbarhetsdokument där leverantörskvalificeringsprocessen är en central del. Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner…...