Utbildningar inom solenergi

Logga_solelskolan

Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar

 

Solelbranschen växer och därmed även utbildningsbehovet. Solkompaniets utbildningsplattform Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar och är störst i Sverige inom utbildning av förnybar energi och omställning. De bedriver oberoende självfinansierad folkbildning inom hållbarhet.

Solelskolan har utbildat 500 personer i ett 40-tal kurser under 2021, varav ca 200 av dessa personer utbildat sig till montör. De har handgripligen ordnat fast anställning åt över 100 personer som gått från utanförskap rakt in i byggandet av morgondagens samhälle. För närvarande tillhör de första officiellt certifierade solcellsmontörerna i Sverige Solelskolan. Den långsiktiga målsättningen är att alla montörer i Sveriges installationsföretag ska vara certifierade. 

solelskolan-stående
Solkompaniet 210820 nr 79726_2 kvadrat

Regelverk, säkerhet och samarbete 

 

Fokus ligger på regelverk och säkerhet, samt på att lära eleverna att samarbeta och leverera oavsett förutsättningar. Alla kurser och föreläsningar uppmanar till ifrågasättande och diskussion. Utbildningarna är allt från en dag till två år och elever är allt från beslutsfattare i börsnoterade bolag, klassiska studenter eller människor i utanförskap.

Alla måste med på tåget för att vi ska få till en verklig förändring. Solelskolan arbetar kontinuerligt med att vrida och vända på frågeställningen samt hitta illustrerande exempel för att göra det relevant för eleverna.

Jämställdhet, delaktighet och säkerhet

 

Solelskolan kämpar för jämställdhet, delaktighet och säkerhet. För hela branschen och för hela samhället. Det är enda vägen till långsiktig hållbarhet! Därför prioriterar vi medvetet att alltid nå de längst bak i klassen, de i utanförskap eller de som av någon oförklarlig anledning är strukturellt felfördelade. Individen ska få största möjliga chans till en omstart - och därmed konkret bidra till vår kritiska samhällsomvandling.

I februari 2022 fick Solelskolan hedersomnämnande i Svensk Solenergis årliga pris, Solenergipriset 2022.

Läs mer om hedersomnämnandet här

 

solelskolan-bild-kvadrat

Solelskolans utbildningar

Introduktionsutbildning på distans

5-dagarskurs på distans. Det är en gedigen introduktion till bransch och hantverk vilket ger en bra överblick med fokus på regelverk och säkerhet.

Läs mer om utbildningen

Projektledare/projektör

Solelskolan erbjuder en rad olika utbildningar inom solel. Här kan du läsa om våra utbildningar och kurser inom projektledning, projektering och ekonomi.

Läs mer om våra utbildningar

Övriga utbildningar

Förutom utbildningar i egen regi så har vi fått förtroendet att leda utbildningar inom solenergi för Aktuell Hållbarhet, både för solpark och sol på tak.

Läs mer om utbildningarna

Montörsutbildningar

Som solcellsmontör är det du som faktiskt är med och bygger det hållbara samhället på riktigt! Här kan läsa om våra montörsutbildningar.

Läs mer om våra utbildningar

Montageutbildning 70 dagar

Utbilda dig till solcellsmontör - ett riktigt framtidsyrke! Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Läs mer om utbildningen

+

Frågor, offerter och bokningar

Vill du veta mer om Solelskolan och våra utbildningar och kurser? Kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Jag vill veta mer om Solelskolans utbildningar >>

Solelskolans stipendium

Solelskolans stipendium är ett utbildnings- och jobbstipendium för personer med ekonomiska svårigheter. Som stipendiat får du lämplig utbildning (med tillhörande certifieringar) baserad på dina förutsättningar samt vägledning/matchning till jobb. Allting utan kostnad.

Du ansöker genom att mejla till oss och motivera varför du vill vara del av omställningen till ett hållbart samhälle och varför du ej kan delta i nuläget (t.ex. på grund av ekonomiska svårigheter). Ange stipendium i ämnesraden.

Solelskolans stipendium infördes under 2022 och vår senaste stipendiat arbetar idag hos EcoKraft i Västerås.

Mejla Solelskolan

2021-03-04-solkompaniet-kvadrat

Det bästa med att jobba som montör på Solkompaniet

 

Alexander Michelsson är certifierad montör på Solkompaniet, han har utbildat sig via Solelskolan. Här berättar Alexander om hur han kom in i branschen, hur en typisk dag ser ut samt vad det bästa är med att vara montör.

Avslutade utbildningar

Under sommaren 2022 anordnade Solelskolan en kostnadsfri solcellsmontörskurs för ukrainska flyktingar. En konkret insats för att stötta alla de som flyr undan invasionen både vad gäller tiden de är borta hemifrån, liksom vad gäller kompetensen att återuppbygga sitt hem då det är dags för detta.

solelskolan