SolkompanietSolelskolan

Solelskolan

Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar!

Vi är Sveriges största utbildare inom solenergi med fler än 500 utexaminerade elever, allt från projektledning och projektering till montage, solpark och ekonomi.

Solelskolans grundläggande uppdrag är att genom utbildning skapa engagemang och delaktighet och därigenom förändring mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi använder oss av modern pedagogik där interaktivitet är nyckeln till lärande och där eleverna tillsammans arbetar aktivt med materialet för att verkligen förstå dess innehåll och mening. Vår undervisning är alltid lärarledd och alltid anpassad till just den målgrupp vi har framför oss för stunden. Vi tror att solel rör alla och att alla kan jobba med solel.

En långsiktigt hållbar utbildning

Vi bygger för framtiden och ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför lägger vi ned stor vikt vid regelverk, säkerhet och noggrannhet i våra utbildningar. Vårt mål är hela tiden att utveckla och säkra solelbranschen till en sektor som bygger på kvalitet, säkerhet och social hållbarhet. Allt för att solel ska nå sin fantastiska potential som framtidsomvandlare och för att vi tillsammans behöver bygga nya hållbara samhällslösningar.

Ständigt aktuell

I en ung bransch som ständigt förändras är det helt avgörande att vara dagsaktuell vilket vi säkerställer genom vår kunskapspool om närmare hundra aktiva professionella experter som löpande deltar i våra utbildningar och därigenom säkerställer att utbildningen är ajour med marknaden.

Solelskolan är en del av pionjären Solkompaniet. Genom en stadig position i solelbranschen garanteras våra utbildningars relevans och aktualitet samt praktiska och yrkesinriktade förankring.
Förutom daglig tillgång till montörer, projektörer, elektriker, projektledare, säljare, konsulter, forskare och batteriexperter har Solelskolan även tillgång till grossistbolaget IBC SOLAR, som ger ett vidare internationellt perspektiv. Våra utbildningar är praktisk förankrade i dagens solelsektor, har god spaning in i morgondagens teknik och är tillgängliga för alla som vill vara med och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle!

En bransch med växtvärk

Idag är tanken på ett långsiktigt hållbart samhälle inte längre bara ett alternativ utan ett absolut krav. Världen befinner sig i ett paradigmskifte där sol-, vind- och vattenenergi spelar en central roll. I Sverige saknas idag tusentals utbildade medarbetare för att realisera regeringens, EU:s och FN:s krav på minskade utsläpp av koldioxid.

Runt om i Sverige finns fler än 400 små och medelstora installationsföretag och behovet av utbildade medarbetare är stort. Framtidsutsikterna för yrket är mycket ljusa då branschen årligen växer med minst 50 procent.

För att utbilda dig till solcellsmontör krävs ingen tidigare erfarenhet eller specifik kompetens, viktigare är att du är engagerad, ansvarstagande och inte rädd för att jobba hårt.

Alla är välkomna till solelfamiljen!

Alla våra utbildningar är lärarledda och de allra flesta genomförs på distans via mötesverktygen Zoom eller Teams vilket möjliggör deltagande från hela Sverige. Välkommen till Solelskolan!

3 snabba med Solelskolan

I vårt nya koncept "3 snabba" låter vi våra blivande eller nyblivna kollegor intervjua någon som har lång erfarenhet i branschen. Kolla in våra videos här!

Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till: solelskolan@solkompaniet.se

Solelskolan_2019