Solceller på tak till företag

Nå hållbarhetsmålen smidigt och enkelt 

Solceller på taket minskar era driftkostnader och ökar er klimatnytta. Det ska vara smidigt och enkelt för er. Därför hjälper vi er med hela processen, från förstudie till förvaltning.

Våra hundratals projekt är en bra början.

Borås-Solskenet

Så här går det till

Vi följer en tydlig process när vi bygger solel. Beroende på förutsättningar tar det cirka fyra månader från första kontakt till driftsatt anläggning.

1. Behov & lösning

Tillsammans med er kartlägger vi era behov och tar fram en lösning som passar er.

2. Installation

Vi installerar och driftsätter er anläggning.

3. Löpande underhåll

En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri. Vill ni så kan vi sköta service och underhåll.

Olika lösningar för solceller på tak

Solceller på platta tak

Platta tak är väldigt lämpliga för solceller. I och med att solcellspanelerna inte behöver fästas, utan hålls på plats med hjälp av tyngder, går installationen extra snabbt.

Läs mer om solceller på platta tak

Solcellsfasader

Genom att klä in delar av en fasad med solceller skapar man en yta som fångar upp och tar vara på solens energi. Fasadsystem är bara i början i Sverige men något vi kommer få se mycket mer av de kommande åren.

Läs mer om solcellsfasader

Solceller på lutande tak

För en riktigt hög elproduktion bör du installera solpaneler på lutande tak i söderläge. Tak som lutar åt öster och väster fördelar solelen jämnare över dagen, medan söderläget ger högst produktion. 

Läs mer om solceller på lutande tak

Solceller på villatak - privatperson

Är du privatperson och intresserad av solceller till din villa? Hör av dig direkt till vårt dotterbolag, IBC SOLAR AB. De är en solelgrossist som gärna hjälper till att hitta en installatör nära dig som installerar solcellsprodukter i världsklass.

Läs mer om IBC SOLAR

Vanliga frågor

Behöver solceller på tak underhållas?
En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri, men ibland kan det vara bra med ett serviceavtal. Våra specialister på serviceavdelningen kan sköta all service av anläggningen om så önskas. Inled en dialog med våra experter!...
Behövs bygglov för solceller på tak?
Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper…...
Hur lång tid tar processen?
Det beror bland annat på omvärldsläget, projektets omfattning samt i vilken grad byggtillstånd från kommunen behövs. Från startmöte till att anläggningen är på plats tar i vanligtvis mellan 4 till 12 månader, men i vissa fall kan det även gå snabbare, mellan till exempel 2 till 6 månader....
Hur stor yta krävs för solceller på tak?
Allt fler inser fördelarna med att producera egen lokal förnybar solel och i Sverige finns det gott om tak som passar för solceller. Vi på Solkompaniet installerar solcellsanläggningar på olika sorters tak (och storlek på tak) åt företag, fastighetsägare och hyresgäster, men riktar oss främst mot större och platta tak, där vi kan installera minst…...
Hur länge håller ett solcellstak?
En solcellsanläggning på tak förväntas hålla i upp till 40 år. Därför är det bra att ha koll på att taket håller under denna tid. Det är också viktigt att du väljer ett solelbolag som dels har rätt erfarenhet, som fokuserar på kvalitet och hållbarhet i alla led, dels ett solelbolag som är stabilt och finns…...
Hur ser er ägarstruktur ut?
Solkompaniets majoritetsägare: Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol. AxSol, Axel Johnsons yngsta koncernbolag, startades 2020 för att samla koncernens investeringar i ledande nordiska företag inom solenergisektorn. Axel Johnson är en ledande familjeägd koncern i snabb förnyelse. Utifrån koncernens förnyelsemål 10/50 ska hälften av verksamheten inom koncernen om tio år vara sådant som inte görs…...