Solceller för markägare

Arrendera ut din mark för en solpark

 

Solceller på marken är relativt nytt i Sverige, vilket av naturliga skäl väcker en del frågor hos många markägare. Solkompaniet har byggt mer än 15 solcellsparker och stött på många olika typer av utmaningar och löst dessa. Tack vare den erfarenheten kan vi hjälpa dig hela vägen, från första kontakt till drift, underhåll och service av parken.

Du som markägare har stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. Genom att arrendera ut din mark för en solpark får du en möjlighet att öka dina inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid.

alight-skurup-stående-ny

Alight och Martin & Serveras solpark i Skurup

Utvalda referenser – solceller på marken

Kungsåra Helios Mars 2023_2-edt

Kungsåra solcellspark utanför Västerås – 22 MW

Helios

2022/2023

Under hösten 2022 påbörjades byggnationen av Sveriges hittills största solcellspark, Kungsåra solcellspark utanför Västerås. Projektet är utvecklat av Helios Nordic Energy AB åt tyska investeraren Commerz Real. Solkompaniet har anlitats för att ansvara...
Stor solcellspark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solparken.

Solpark Aurora i Skurup – 18 MW

Alight

2022

I januari 2022 började Martin & Serveras solpark i Skurup att producera solel. Vi på Solkompaniet är stolta över att ha byggt parken tillsammans med Alight som samarbetspartner. Parken har en installerad effekt om 18 MW och kommer att producera 19 GWh s...
Solelpark Varberg Norra, Solkompaniet och Solgrid.

Solpark Varberg Norra 4,8 MW

Solgrid A/S

2021

Norska Solgrid, som äger parken, har satsat på nästa generations solceller. För att nyttja marken om 8,6 hektar maximalt har närmare 9 000 dubbelsidiga solpaneler använts i parken. De dubbelsidiga panelerna kommer att öka produktionen med fyra procent j...
solhagen-i-torphyttan-kvadrat

Solhagen i Torphyttan utanför Lindesberg

Vad Solkompaniet erbjuder

 

  • Vi har lång erfarenhet av att etablera solparker och vi är marknadsledande inom storskalig solel sedan 2010.
  • Vi bygger markanläggningar med hög kvalitet som håller minst 30-40 år.
  • Vi samarbetar med kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solparken.
  • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.
  • Vi finns här under hela processen för att underlätta för dig och för att du ska känna dig trygg.
  • Vi utvecklar marken, bygger solelparken samt genomför service och underhåll av solelparken under arrendeperioden.
  • Vi återställer marken enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solparken tas bort i slutet av perioden.
+

Kontakta oss

Har du mark som lämpar sig för solceller? På länkarna nedan kan du läsa mer om viktiga förutsättningar och kontakta oss. 

Jag är intresserad av att arrendera ut min mark som är 40 hektar eller större >>

Jag har 3-40 hektar mark och vill bygga en solcellspark >>

Vilken mark passar för solceller?

 

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer. Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår affärsmodell bygger på att utveckla stora solcellsparker. Du kan läsa mer om vilken mark som passar för solceller här.

För att underlätta för dig som är markägare har vi samlat all information om solceller på marken på en egen sida där du kan läsa mer: solcellerpamarken.se

hallbarhet-kvadrat

Solparker - en del av vårt hållbara samhälle

 

I Sverige finns stora mängder obrukad mark som är lämplig för solceller. Genom att anlägga en solcellspark gör du inte bara en god affär, du bidrar samtidigt till den hållbara omställningen.

Vanliga frågor

Hur lönsamt är det?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Hur går det till?
Kontakt: Vi etablerar kontakt och relation. Utbyter information, fakta och process. Möte: Vi träffas vid den aktuella fastigheten/markområdet för att överskådligt utvärdera möjligheter. Vi diskuterar eventuella uppkomna frågor. Avsiktsförklaring: Vi tecknar avsiktsförklaring för vidare utredning av marken. Utredning mark: Solkompaniet utreder förutsättningar för solpark på marken, samt genomför de tillståndsprocesser och ansökningar som krävs. Arrendeavtal:…...
Hur ser er affärsmodell ut?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Varför ska jag ha solceller på marken?
Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar, bland annat: En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Framtidssäkra verksamheten genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar…...
Hur stor mark behöver jag ha för att bygga?
Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer. Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår, Solkompaniets, affärsmodell bygger på att utveckla stora solparker....
Vad används marken till idag?
Mark som inte används till något passar såklart bäst för solceller på marken. Mark som kräver bidrag för att hålla öppna landskap passar också väl för solceller på mark. Mark som används för produktion av mat eller insatsvaror till industrin är mindre lämpliga för enbart solceller (möjligen kan agrivoltaics vara aktuellt). Sveriges landyta är 40,7…...